Login

Nieuwe gebruiker?


Meld u hier direct aan

Aanmelden
Header afbeelding
Gewasbescherming + Branchenieuws

Update EU-besluiten over neonicotinoiden voor zaadbehandeling

01-06-2018

Zoals eerder bericht heeft de Europese Unie (EU) ingestemd met een verdere inperking van drie neonicotinoïden die worden gebruikt voor zaadbehandeling. Alle toepassingen voor buitenteelten worden verboden, inclusief zaadbehandelingstoepassingen op gewassen die gedurende de gehele teeltcyclus buiten staan (bijvoorbeeld suikerbieten) of slechts gedurende een deel van de teeltcyclus (bijvoorbeeld kool).

Op 29 mei zijn de besluiten voor clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam gepubliceerd. Daaruit blijkt dat lidstaten alle toelatingen van deze drie stoffen uiterlijk 19 september 2018 moeten aanpassen en dat tot uiterlijk 19 december 2018 opgebruiktermijnen voor het gebruik mogen worden toegekend.

Verder vermelden de besluiten dat behandelde zaden na 19 december 2018 niet meer op de markt gebracht of gebruikt (= uitgezaaid) mogen worden, tenzij:

  • de zaden bedoeld zijn om uitsluitend in permanente kassen gebruikt te worden;
  • de gewassen die uit deze zaden komen gedurende hun gehele levenscyclus in een permanente kas blijven.

Voor diverse gewassen verwachten we grote impact door het wegvallen van deze neonic-toepassingen. Daarom wordt gekeken of vrijstellingen verkregen kunnen worden, waarbij de teeltsectoren het voortouw nemen.

 

Uitspraak EU-Gerecht over eerdere besluiten

[Afbeeldingsresultaat voor het gerecht van de europese unie] Sinds 2013 geldt al een moratorium voor het gebruik van de drie neonicotinoïden en fipronil als zaadbehandeling bij bloeiende gewassen (zoals maïs, koolzaad en zonnebloem). De gewasbeschermingsindustrie (de eigenaren van de stoffen: Bayer, Syngenta en BASF) hebben, ondersteund door diverse partijen waaronder de zaadindustrie via de European Seed Association ESA, deze besluiten juridisch aangevochten. Het Gerecht van de Europese Unie te Luxemburg heeft hier nu op 17 mei jl. uitspraak over gedaan. Het Gerecht concludeert dat de in 2013 door de Europese Commissie ingestelde beperkingen voor clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam terecht waren, omdat op basis van de adviezen van de Europese voedselveiligheidsautoriteit de Europese Commissie terecht kon concluderen dat de neonicotinoïden niet langer voldeden aan de goedkeuringscriteria waarmee de veiligheid van bijen gegarandeerd moet worden.

 

Verder vindt de Europese rechter dat de Europese Commissie niet zorgvuldig te werk is gegaan met het verbod op het gebruik van fipronil als gewasbeschermingsmiddel. De Europese Commissie besloot in 2013 het gebruik van dit middel te beperken tot kasteelten en tot zaden van prei, ui, sjalot en koolsoorten in de volle grond die worden geoogst voor de bloei. De rechter zegt dat de beperkingen op het fipronilgebruik zijn vastgesteld zonder vooraf de gevolgen van dat verbod af te wegen. Het fipronilverbod is daarmee nietig verklaard.

 

Overigens heeft dit voor Nederland geen gevolgen voor de fiproniltoelating, omdat deze toelating al beperkt was tot zaadbehandeling van prei, ui en kool (product Mundial), en inmiddels ook ingetrokken is door BASF en vervallen. Wat mogelijk wel gevolgen heeft voor toekomstige besluiten over stoffen, is dat het Gerecht aangeeft dat de Europese Commissie ook de impact van voorgenomen besluiten zorgvuldig moet afwegen. 

Lees meer over:
Gewasbescherming

Laat een bericht achter:
Geen gegevens gevonden

Fout in de captcha!
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens (server)
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens
Uw gegevens zijn verzonden
Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.

« Terug naar overzicht

bezoek
adres

telefoon
fax

e-mail
website

BTW-nr
K.v.K.
 

Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda

+31 (0) 182 68 86 68
+31 (0) 182 68 86 67

info@plantum.nl
www.plantum.nl

NL809984738B01
Rotterdam 24319599