Login

Nieuwe gebruiker?


Meld u hier direct aan

Aanmelden

Verkeersrichtlijnen +


 

De Europese Commissie is in het kader van ‘Better Regulation’ bezig met het herzien van bestaande regelgeving, zodat deze duidelijker en zo efficiënt mogelijk wordt. In mei 2013 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een Verordening gepubliceerd die de 12 huidige Verkeersrichtlijnen moet gaan vervangen (PRM Verordening). Het voorstel maakt onderdeel uit van het pakket ‘Smarter Rules for Safer Food’, dat o.a. ook voorstellen voor een Verordening op het gebied van Plantgezondheid en Officiële Controles omvat. Na het nodige politieke tumult rondom de voorgestelde PRM Verordening en na afkeuring van het Europees Parlement, heeft de Europese Commissie toegezegd met een nieuw voorstel te zullen komen. Dit voorstel wordt in 2015 verwacht.

De voorwaarden voor het in de handel brengen van zaaizaad en teeltmateriaal worden geregeld in de Europese verkeersrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn in Nederland geïmplementeerd in de Zaaizaad- en Plantgoedwet. Enerzijds worden er voorwaarden gesteld op rasniveau en anderzijds op productniveau.

Een ras moet verhandeld worden onder de juiste rasnaam. Om dit vast te kunnen stellen moet de identiteit van het ras worden beschreven. Voor de sierteelt- en boomkwekerijproducten die niet kwekersrechtelijk zijn beschermd wordt de leverancier geacht een rasbeschrijving op te maken. Organisaties als de KAVB en VKC beheren private registratiesystemen die een overzicht verschaffen van de rassen in deze sectoren.

Bij groente- en landbouwgewassen mag een ras pas verhandeld worden als het is ingeschreven op de Europese rassenlijst. Voor groentegewassen is hiervoor een officieel DUS-onderzoek nodig (Distinct, Uniform and Stable). Voor landbouwgewassen moet er naast dit onderzoek ook een cultuur- en gebruikswaardeonderzoek (CGO) worden gedaan. Als aan deze eisen is voldaan wordt een ras in Nederland opgenomen op de nationale lijst en daarmee in het Nederlands rassenregister van de Raad voor Plantenrassen. Daarna volgt automatisch plaatsing op de Europese rassenlijst.

Naast het verplichte CGO voor landbouwgewassen kennen de meeste landbouwgewassen ook een aanbevelend onderzoek dat uitmondt in de publicatie van een aanbevelende rassenlijst. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR).

Naast de regels over identiteit op rasniveau stellen de verkeersrichtlijnen ook eisen op het gebied van kwaliteit en gezondheid op productniveau. In Nederland wordt dit gecontroleerd door de verschillende keuringsdiensten.

[PLACEHOLDER_HIDE]
 

Disclaimer RSS

bezoek
adres

telefoon
fax

e-mail
website

BTW-nr
K.v.K.
 

Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda

+31 (0) 182 68 86 68
+31 (0) 182 68 86 67

info@plantum.nl
www.plantum.nl

NL809984738B01
Rotterdam 24319599