Login

Nieuwe gebruiker?


Meld u hier direct aan

Aanmelden
Header afbeelding
Gewasbescherming + Branchenieuws

Persbericht LTO Glaskracht: Eerste MPS-certificatieschema waterzuivering imidaclopridhoudende middelen in kassen gereed

08-09-2017

Per 1 oktober 2017 wordt het voor glastuinbouwbedrijven mogelijk om met een certificaat aan te tonen dat het restwater dat zij lozen voor minimaal 99,5% van gewasbeschermingsmiddelen is gezuiverd. Met het MPS-certificatieschema waterzuivering kunnen zij voldoen aan de voorschriften van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van imidacloprid.

Het gaat hierbij om de voorschriften die betrekking hebben op de certificering van het hebben, gebruiken en onderhouden van een BZG-zuiveringsinstallatie, die voor tenminste 99,5% imidacloprid zuivert. LTO Glaskracht Nederland en MPS hebben het certificatieschema samen ontwikkeld.

Het certificatieschema is tot stand gekomen op basis van uitgebreid praktijk-onderzoek. LTO Glaskracht heeft het schema voorgelegd aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Het Ctgb heeft geconcludeerd dat het schema recht doet aan de voorwaarden die zijn gesteld in het besluit en het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van de gewasbeschermingsmiddelen op basis van imidacloprid (Admire, Gaucho Tuinbouw, Kohinor 700 WG, WOPRO Imidacloprid 70 WG).

Sinds 15 maart 2017 mogen glastelers het middel imidacloprid niet meer gebruiken tenzij ze niet lozen of het lozingswater minstens voor 99,5% zuiveren. Beide eisen moeten met een certificaat worden aangetoond. Met het vaststellen van het certificatieschema waterzuivering door MPS, wordt invulling gegeven aan dat laatste. Bedrijven die gebruik maken van een door de BZG-goedgekeurde zuiveringsinstallatie met zuiveringsrendement van 99,5% voor imidacloprid en voldoen aan de eisen van het MPS-certificatieschema waterzuivering kunnen zich nu laten certificeren.

Voor een aantal teelten is imidacloprid essentieel voor een schone start van de teelt ter ondersteuning van het ver doorgevoerde Integrated Pest Managementsysteem. Hierdoor vermindert de totaalinzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Mede dankzij de inzet van LTO Glaskracht kan het gebruik van imidacloprid nu alleen waar nodig en onder streng gecontroleerde omstandigheden worden toegepast, veilig voor mens, dier en milieu.

PILOT NUL-LOZING IMIDACLOPRID
Voor de niet-lozingseis op het Wettelijk Gebruiksvoorschrift voor imidacloprid-houdende middelen is LTO Glaskracht Nederland in overleg met het Ctgb bezig met een pilot nul-lozing imidacloprid. Middels de aanpak aantonen nul-lozing werken een aantal groente-, snijbloemen- en potplantenbedrijven een pilot uit om te komen tot de benodigde certificering. Het is nog niet duidelijk wanneer dit certificeringstraject voltooid is.

MEER INFORMATIE
MPS ontwikkelt en beheert certificaten op het gebied van duurzaamheid, milieu en voedselveiligheid en voert middels zusterorganisatie MPS-ECAS tevens certificering uit. Het MPS-ABC certificaat wordt wereldwijd gezien als dé internationale standaard. Met als thuisbasis Nederland is MPS in 46 landen actief. In totaal zijn wereldwijd meer dan 3.000 kwekers die deelnemen aan MPS-ABC (goed voor 4.300 productlocaties). www.my-mps.com

In LTO Glaskracht Nederland werken LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB samen aan landelijke activiteiten op het gebied van belangenbehartiging van de Nederlandse glastuinbouw, vaktechniek en innovatie voor de aangesloten glastuinbouwondernemers. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Heemskerk, Standards Manager MPS, telefoon 0174 61 57 39, e-mail s.heemskerk@my-mps.com of Stijn Laagland, LTO Glaskracht Nederland, telefoon 06 128 568 70, e-mail slaagland@ltoglaskracht.nl.

Lees meer over:
Gewasbescherming

« Terug naar overzicht

Disclaimer RSS

bezoek
adres

telefoon
fax

e-mail
website

BTW-nr
K.v.K.
 

Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda

+31 (0) 182 68 86 68
+31 (0) 182 68 86 67

info@plantum.nl
www.plantum.nl

NL809984738B01
Rotterdam 24319599