Login

Nieuwe gebruiker?


Meld u hier direct aan

Aanmelden
Header afbeelding
Branchenieuws

Markt van graszaden is gezond

12-09-2017

Nu de graszaadoogst van 2017 binnen is bij de handelsbedrijven, kan vastgesteld worden dat vraag en aanbod van graszaden op dit moment goed met elkaar in evenwicht zijn. De oogst van 2017 leverde in de belangrijkste productiegebieden in de wereld geen hoge opbrengsten op. De vraag naar graszaden vertoont een opgaande lijn. Dat heeft te maken met de verbeterde financiële opbrengsten in de melkveehouderij, waardoor ruimte ontstaat om te investeren in verbetering van het grasland. Daarnaast zorgt het aantrekken van de economie na de crisis voor een toename van de afzet van graszaden voor recreatieve doeleinden.

Oogst 2017
In 2017 werd 13.311 ha graszaadteelt aangemeld bij de NAK. Dit betekende een stijging van het Nederlandse areaal met bijna 6% ten opzichte van 2016. Binnen het totaal was Engels raaigras met 9.556 ha het grootste gewas, goed voor 72% van het areaal. Daarnaast waren er 1.234 ha rietzwenkgras, 623 ha Westerwolds raaigras, 404 ha gekruist raaigras, 400 ha veldbeemdgras, 320 ha Italiaans raaigras, 314 ha roodzwenkgras en 460 ha overige grassoorten.

De droogte in het voorjaar zorgde ervoor dat de graszaadopbrengsten veelal onder het vijfjarig gemiddelde bleven. Vooral Zuidwest Nederland - het grootste graszaadteeltgebied - kampte met droogte. Roodzwenk en rietzwenk leverden redelijke en soms goede opbrengsten op. Bij latere soorten, zoals Engels raaigras, en dan vooral de late rassen, waren de opbrengsten als gevolg van de aanhoudende droogte matig.

Ook in Denemarken, het belangrijkste graszaadland in de Europese Unie (EU), lagen de opbrengsten in 2017 iets onder het vijfjarig gemiddelde.

De markt
De graszaadvoorraden bij de handelsbedrijven liggen in het algemeen op een redelijk niveau. Het graszaadaanbod vanuit landen buiten de EU, met name de Verenigde Staten (VS), zal in de komende maanden weinig veranderen en van beperkte betekenis blijven. De oogst 2017 in de VS gaf in het algemeen matige opbrengsten te zien.

De marktprijzen van graszaad, zowel voor de voedertypes als voor de gazongrassen, zijn het laatste jaar licht gestegen. Dat heeft te maken met de verbeterde financiële situatie in de melkveehouderij, waardoor de veehouder weer financiële ruimte krijgt om uitgaven te doen en zijn grasland te vernieuwen. In de recreatieve hoek zorgen het aantrekken van de economie en de daarmee samenhangende toename van bouwactiviteiten voor een stijging van de afzet van graszaad en graszoden.

Uitzaai met het oog op de oogst 2018
Het algemene beeld is dat de graszaadhandelsbedrijven streven naar een uitbreiding van het
areaal in Nederland met ongeveer 10%. Het contracteren voor de oogst 2018 verloopt in het
algemeen redelijk vlot. Het prijsniveau in de contracten is vergelijkbaar met de prijzen voor
oogst 2017 met in sommige gevallen een kleine verhoging.

De meeste contracten zijn al afgesloten maar voor Engels raaigras worden ook in september
nog contracten opgemaakt, voor Westerwolds raaigras gebeurt dat nog later.

Ook in 2018 zal Engels raaigras het grootste gewas zijn, maar daarnaast handhaven zich de
andere soorten, vooral omdat Nederland in staat is graszaad van een hoge kwaliteit te
produceren. Hier en daar is sprake van een lichte uitbreiding, met name bij rietzwenkgras dat
voor gazons en grasvelden wordt gebruikt maar dat in toenemende mate ook een plaats
krijgt in weidemengsels.

Dit persbericht op opgesteld door de Werkgroep Graszaad en Graszoden, een
onafhankelijke werkgroep die tot doel heeft om de teelt van graszaad en graszoden te
ondersteunen en te bevorderen door onderzoek en voorlichting. De werkgroep bestaat uit
vertegenwoordigers van de bedrijven die in Nederland graszaad contracteren: DLF,
Barenbrug, DSV, Vandinter Semo en Joordens. Daarnaast maken twee graszaadtelers
(vanuit LTO en een graszaadstudieclub) en twee vertegenwoordigers van de Nederlandse
Vereniging van Kwekers van Graszoden deel uit van de werkgroep. De werkgroep wordt
ondersteund door Plantum en de Brancheorganisatie Akkerbouw. De activiteiten van de
werkgroep worden gefinancierd op basis van een bijdrage per ha graszaadteelt.


Voor meer informatie: David Kasse, secretaris van de werkgroep, tel. 079 – 3030333, email kasse@bo-akkerbouw.nl

Lees meer over:
Landbouw

« Terug naar overzicht

Disclaimer RSS

bezoek
adres

telefoon
fax

e-mail
website

BTW-nr
K.v.K.
 

Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda

+31 (0) 182 68 86 68
+31 (0) 182 68 86 67

info@plantum.nl
www.plantum.nl

NL809984738B01
Rotterdam 24319599