Login

Nieuwe gebruiker?


Meld u hier direct aan

Aanmelden
Header afbeelding
Intellectueel eigendom + Branchenieuws

Zekerstellen EU-verkeerspositie van groente- en landbouwgewassen i.v.m. de Brexit

19-12-2017

Als gevolg van de op handen zijnde Brexit maakt het Verenigd Koninkrijk (VK) vanaf 30 maart 2019 geen deel meer uit van de Europese Unie. Vanaf dit tijdstip dient het VK te worden beschouwd als een “derde land”. Als gevolg hiervan verandert onze handelsrelatie met het VK. Een van de gevolgen is dat rassen van groente- en landbouwgewassen die uitsluitend via de Nationale lijst van het VK op de Common Catalogue zijn geplaatst, hieruit worden verwijderd. Als gevolg hiervan vervalt de Europese verkeerspositie van deze rassen vanaf 30 maart 2019. Indien u deze rassen wilt blijven verhandelen binnen de EU zal het ras vóór 30 maart 2019 in een van de (resterende) EU-lidstaten moeten worden toegelaten. Zie ook de hierover verschenen mededeling van de Europese Commissie d.d. 8 september 2017.

Met dit bericht willen wij u informeren over de wijze waarop u in Nederland kunt bewerkstelligen dat de verkeerspositie van uw ras- of rassen gehandhaafd blijven.

Werkwijze om verkeerspositie te handhaven
Om de verkeerspositie van uw reeds in het VK toegelaten rassen binnen de EU te handhaven wordt geadviseerd om tijdig een verzoek in te dienen tot toelating in een van de resterende lidstaten zodat deze rassen voor 30 maart 2019 geplaatst zijn op een andere nationale lijst. Indien u toelating tot de Nederlandse rassenlijst wenst kunt u in Nederland schriftelijk een verzoek indienen tot uiterlijk 1 februari 2019 bij:

De Raad voor plantenrassen
T.a.v. de heer C.J.A. Groenewoud
Postbus 40
2370 AA  ROELOFARENDSVEEN

U kunt in dit verzoek meerdere rassen tegelijk aanmelden en hiervoor het aanvraagformulier gebruiken dat op de website van de Raad voor plantenrassen is vermeld.

Deze aanmelding dient per ras vergezeld te gaan van:

  1. Een verzoek tot overname van het betreffende DUS-rapport;
  2. De instandhouder;
  3. Voor landbouwgewassen: het bewijs waaruit blijkt dat het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek (cgo) van het ras in het VK destijds met een positief resultaat is afgerond.

Ad 3
In het geval van landbouwgewassen kan dit bewijs bijvoorbeeld worden geleverd door het overleggen van het toelatingsbesluit van de autoriteiten.
NB: Nederland heeft besloten dat het voor deze specifieke situatie niet nodig is het cgo opnieuw te laten uitvoeren in Nederland.

Tarief
Omdat het om een regulier overnameverzoek gaat, wordt aansluiting gezocht bij de geldende tarieven (per 1 januari 2018):

  • aanvraagtarief € 445;
  • overname DUS-rapport VK € 240 (of het tarief dat het VK de Raad hiervoor in rekening brengt).

Deze tarieven gelden voor de procedure zoals hierboven beschreven zowel voor groente- als landbouwgewassen.

Voor rassen die nu nog in onderzoek zijn voor toelating in het VK met verwachte afronding vóór 30 maart 2019, kunt u alvast een vooraankondiging doen. De daadwerkelijke aanmelding kan pas plaatsvinden nadat het ras in de VK is toegelaten. De Raad zal trachten de rassen waarvan afronding begin 2019 verwacht wordt zo snel mogelijk te behandelen. Om hierover afspraken te maken kunt u desgewenst contact opnemen met:

  • Monique Hoogenboom (Bureau voor plantenrassen, 071 332 6139)
  • Kees Jan Groenewoud (Raad voor plantenrassen, 06 2150 9757)

Hoe het Brexitdossier zich verder ontwikkelt is onvoorspelbaar, dit bericht is gebaseerd op wat wij nu weten.

Bron: Raad voor plantenrassen

N.B.
Bovenstaande afspraken zijn voortgekomen uit overleg tussen De Raad voor plantenrassen, Naktuinbouw, NAK, ministerie EZ en Plantum. Deze afspraken hebben geen betrekking op de kwekersrechtbescherming van rassen. Binnen Plantum is Judith de Roos hierbij betrokken. Voor vragen of opmerkingen over de gemaakte afspraken kunt u contact opnemen met Judith via j.deroos@plantum.nl of via ons algemene telefoonnummer 0182 - 688 668.


Laat een bericht achter:
Geen gegevens gevonden

Fout in de captcha!
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens (server)
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens
Uw gegevens zijn verzonden
Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.

« Terug naar overzicht

bezoek
adres

telefoon
fax

e-mail
website

BTW-nr
K.v.K.
 

Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda

+31 (0) 182 68 86 68
+31 (0) 182 68 86 67

info@plantum.nl
www.plantum.nl

NL809984738B01
Rotterdam 24319599