Login

Nieuwe gebruiker?


Meld u hier direct aan

Aanmelden
Header afbeelding
Gewasbescherming + Branchenieuws

Ctgb-toelatingsnieuws december 2017 en januari 2018

31-01-2018

Hieronder een aantal voor onze sector relevante besluiten uit de Ctgb-collegevergaderingen van december en januari. De volledige persberichten zijn te vinden op de website van het Ctgb.

Toelatingen voor Gnatrol en Vibrance SB
Een toelating die Plantum al een aantal jaar probeerde te realiseren is nu afgegeven: het insecticide Gnatrol SC op basis van Bacillus thuringiensis subsp.israelis stam AM65-52 wordt toegelaten voor grondbehandeling in de teelt van bloemisterijgewassen (bedekte teelt). Het betreft een product van Sumitomo, waarvan de toelating tot stand is gekomen via een procedure van wederzijdse erkenning. Nadere berichtgeving volgt.

Het fungicide Vibrance SB (werkzame stoffen: fludioxonil, sedaxane en metalaxyl-M) is toegelaten voor zaadbehandelingsmiddel van suikerbieten. Vorig jaar had Vibrance Duo (fludioxonil en sedaxane) al toelating verkregen voor zaadbehandeling van diverse graansoorten. Toelatinghouder Syngenta werkt aan verdere verbreding van de toelating van deze stoffen-combinaties.

Andere nieuwe toelatingen
Het ontsmettingsmiddel (voor land- en tuinbouwkundig gebruik) MENNO Florades (benzoëzuur) wordt toegelaten voor ontsmetting van klein gereedschap; niet-doorlatende, vlakke, harde oppervlakken; harde oppervlakken en containers en oppervlakken (tafels, trays, machines, containers, potten, etc.).

Takumi (cyflufenamid) wordt via een wederzijdse erkenning toegelaten voor schimmelbestrijding in de bedekte teelt van komkommer en meloen en de onbedekte teelt van courgette.

Het fungicide Rival (werkzame stof propamocarb hydrochloride) wordt toegelaten voor gebruik in tomaat en bloemisterijgewassen (bedekte teelt). De werkzame stof was reeds toegelaten in o.a. het product Proplant, dat een wat bredere toelating heeft dan Rival.

Uitbreidingen gewasbeschermingsmiddelen
Het fungicide Ranman Top (werkzame stof cyazofamid) heeft een uitbreiding van de toelating gekregen voor een aantal sierteelten, veredeling en zaadteelt: zie verder separaat bericht.

NeemAzal-T/S, een insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel op basis van azadirachtin, wordt uitgebreid met de toepassing in de teelt van vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt) en vruchtgroenten van solanacea (bedekte teelt). Het betreft een wederzijdse erkenning. NeemAzal had al een toelating in sierteelten, appel en aardappelen.

De herregistratie van het mijtenbestrijdingsmiddel Cantack (werkzame stof acequinocyl) is afgerond. De toelating wordt uitgebreid met:

  • Onbedekte teelt van appel, peer, kers en pruim;
  • Bedekte teelt van tomaat, komkommer en aubergine;
  • Teelt van bessen en braam- en framboosachtigen (alleen na oogst toepassen);
  • Onbedekte teelt van dahlia.
  • Helaas zijn ook een aantal teelten gedurende de herregistratie komen te vervallen:
  • Vermeerderingsteelt van aardbeien;
  • Onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste planten en openbaar groen.

De bedekte teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten blijft behouden met maximaal 3 toepassingen per blok en maximaal 3 blokken per 12 maanden.

Voor de oude etiketten van Cantack geldt een aflevertermijn tot 1 april 2018 en een opgebruiktermijn tot 1 oktober 2018.

Het herbicide Vivendi 100 (clopyralid) heft een uitbreiding gekregen voor de kleine gewassen graszaadteelt m.u.v. Engels raaigras, miscanthus, quinoa, sorghum, graszodenteelt en boomkwekerijgewassen.

De toelating van Laudis en Laudis WG (onkruidbestrijdingsmiddel op basis van tembotrione) is uitgebreid met suikermais, vlas (vezelvlas en lijnzaad voor zaadproductie) en een extra toepassing in mais (gedeelde dosering, de totale hoeveelheid toegelaten werkzame stof per hectare blijft wel gelijk). De aangevraagde uitbreiding naar blauwmaanzaad is afgewezen.

De groeiregulator Regalis Plus (prohexadione-calcium) wordt uitgebreid met de kleine toepassingen in de teelt van bloemisterijgewassen, klimplanten, rozen (boomkwekerijgewassen), sierheesters, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en -struiken, vaste planten.

Insectenbestrijdingsmiddel Teppeki (flonicamid): het Ctgb oordeelt dat de uitbreiding voor suikerbieten en winterkoolzaad toelaatbaar is. De uitbreiding in de teelt van paprika (bedekte teelt), perzik (onbedekte teelt) en pruimen (onbedekte teelt) wordt als niet toelaatbaar beoordeeld. Teppeki kan nu worden toegepast in de volgende toepassingsgebieden: aardappelen, suikerbieten, wintertarwe, triticale, spelt, zomertarwe, winterkoolzaad, pitvruchten, bloembol- en bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt, bloemzaadteelt, veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw- en groentegewassen, openbaar groen en vruchtbomen en struiken van pitvruchten. (GB)

Activiteitenbesluit gaat niet altijd boven etiket
Boeren, tuinders en loonwerkers moeten vanaf volgend jaar extra aandacht aan het etiket van een gewasbeschermingsmiddel besteden. Per 1 januari 2018 gaat het nieuwe Activiteitenbesluit Milieubeheer in. Daarin zijn onder meer vastgelegd:

  • de zuiveringseis van 95% voor de glastuinbouw;
  • de plicht om op het hele perceel spuittechnieken te gebruiken die de spuitnevel (drift) met minimaal 75% beperken;
  • de indeling in DRT-klassen (Drift Reducerende Technieken).

Daarnaast staan er eisen op het etiket van een gewasbeschermingsmiddel. Dit kan in de praktijk onduidelijkheid opleveren. De stelregel is dat voor elk toegelaten middel de strengste eisen gelden. Dit kunnen algemene bepalingen uit het Activiteitenbesluit zijn, die niet op het etiket staan, maar ook restricties vanuit de risicobeoordeling door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), die wel op het etiket staan.

Zie voor meer informatie het volledige nieuwsbericht op de Ctgb-site.

Bron: Ctgb

Lees meer over:
Gewasbescherming

Laat een bericht achter:
Geen gegevens gevonden

Fout in de captcha!
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens (server)
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens
Uw gegevens zijn verzonden
Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.

« Terug naar overzicht

bezoek
adres

telefoon
fax

e-mail
website

BTW-nr
K.v.K.
 

Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda

+31 (0) 182 68 86 68
+31 (0) 182 68 86 67

info@plantum.nl
www.plantum.nl

NL809984738B01
Rotterdam 24319599