Login

Nieuwe gebruiker?


Meld u hier direct aan

Aanmelden

Wetgeving en Juridische zaken +


 

De Europese Commissie is in het kader van ‘Better Regulation’ bezig met het herzien van bestaande regelgeving, zodat deze duidelijker en zo efficiënt mogelijk wordt. In mei 2013 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een Verordening gepubliceerd die de 12 huidige Verkeersrichtlijnen moet gaan vervangen (PRM Verordening). Het voorstel maakt onderdeel uit van het pakket ‘Smarter Rules for Safer Food’, dat o.a. ook voorstellen voor een Verordening op het gebied van Plantgezondheid en Officiële Controles omvat. Na het nodige politieke tumult rondom de voorgestelde PRM Verordening en na afkeuring van het Europees Parlement, heeft de Europese Commissie toegezegd met een nieuw voorstel te zullen komen. Dit voorstel wordt in 2015 verwacht.

Handels- en leveringsvoorwaarden
Plantum heeft voor een aantal deelsectoren binnen de sector plantaardig uitgangsmateriaal handels- en leveringsvoorwaarden opgesteld. Hieronder vindt u een aantal van deze voorwaarden.

Leden kunnen, wanneer ze zijn ingelogd, vertalingen van de leveringsvoorwaarden en de handleidingen vinden onder het kopje ‘documenten’.

Arbitrage
Bij het sluiten van overeenkomsten kunnen partijen, indien zich een geschil voordoet naar aanleiding van of in verband met de uitvoering van de overeenkomst, dit geschil voorleggen aan een arbitragecommissie. Wanneer partijen hiervoor kiezen, dienen zij dit schriftelijk overeen te komen. In dat geval zal de gewone burgerlijke rechter zich onbevoegd verklaren wanneer een partij toch het geschil aan hem voorlegt.

Plantum heeft voor het voeren van procedures een arbitragereglement opgesteld. Wanneer partijen het geschil willen beslechten volgens het reglement van Plantum, dan dient in de overeenkomst specifiek naar dit reglement verwezen te worden. Dit reglement is bedoeld voor het sluiten van nationale overeenkomsten.

Indien er sprake is van een internationale overeenkomst (één van beide partijen heeft niet zijn hoofdvestiging in Nederland) betreffende de handel in zaaizaden verdient het aanbeveling om het arbitragereglement van de International Seed Federation (ISF) te hanteren. Dit reglement is te vinden op www.worldseed.org.

[PLACEHOLDER_HIDE]
 

bezoek
adres

telefoon
fax

e-mail
website

BTW-nr
K.v.K.
 

Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda

+31 (0) 182 68 86 68
+31 (0) 182 68 86 67

info@plantum.nl
www.plantum.nl

NL809984738B01
Rotterdam 24319599