Login

Nieuwe gebruiker?


Meld u hier direct aan

Aanmelden
Header afbeelding
Gewasbescherming + Branchenieuws

Update thiram

03-07-2018

Situatie Europese besluitvorming
Eerder meldden wij dat mogelijk in mei 2018 gestemd zou worden over het voorstel van de Europese Commissie tot niet-hergoedkeuring van thiram, een belangrijk basisfungicide voor zaadbehandeling. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, omdat de Europese Thiram Taskforce kort voor de vergadering de volvelds bladtoepassingen uit de aanvraag had teruggetrokken. De Europese Commissie moest haar voorstel daarom wijzigen naar alleen zaadtoepassing en dat kon niet tijdig circuleren voor een stemming in mei.

Op nationaal niveau heeft toelatinghouder Certis (product Proseed) in samenwerking met de Taskforce aanvullende informatie naar zowel de Europese Commissie als de lidstaten gestuurd om aan te tonen dat thiram veilig als zaadbehandelingsmiddel gebruikt kan worden. Er zijn aanvullende (veld)studies geleverd die de conclusie voor een veilige toepassing voor vogels en zoogdieren ondersteunen. Helaas weigert de Europese Commissie tot nu toe deze gegevens mee te nemen, omdat de procedure gesloten is.

Vanuit Plantum hebben we ook op diverse wijzen het belang van thiram als zaadbehandeling bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderstreept: vooralsnog is er geen vergelijkbaar effectief, breed werkend en breed toegelaten alternatief beschikbaar. Telers in Nederland (en wereldwijd!) krijgen opkomst- en wegvalproblemen door kiem- en bodemschimmels als zaadbehandeling met thiram niet meer beschikbaar is. Daarnaast krijgen de Nederlandse zaadbedrijven problemen met export naar derdelanden (buiten Europa), waar fungicidezaadbehandeling vaak een fytosanitair vereiste is. We hebben gewezen op de tekortkoming in de procedure die er ons inziens is, laat in de beoordelingsprocedure extra eisen stellen, maar dan geen gelegenheid meer geven extra informatie te leveren en te laten beoordelen, en gevraagd alle relevante gegevens mee te nemen alvorens een definitief besluit te nemen over een zo belangrijke stof.

Tot onze teleurstelling stuurde minister Schouten op 17 mei jl. een brief naar de Tweede Kamer dat zij zal instemmen met een commissievoorstel voor niet-hernieuwing van thiram, “omdat de wetenschappelijke beoordeling aangeeft dat zaadtoepassing van thiram onacceptabele risico’s oplevert voor vogels en zoogdieren”. Op 14 juni is er een ingelaste Europese vergadering geweest waar gestemd is: er is geen gekwalificeerde meerderheid bereikt voor het commissievoorstel (voor niet-hernieuwing). Het besluit is nu doorgeschoven naar een zogenaamd beroepscomité, waarin ook weer de lidstaten vertegenwoordigd zijn, en dat 12 juli bijeen komt. Vanuit de Thiram Task Force, de European Seed Association (ESA), Certis, Plantum en in andere lidstaten onze zusterorganisaties, worden alle betrokken partijen voortdurend geïnformeerd over alle informatie die beschikbaar is om veilig gebruik voor vogels en zoogdieren aan te tonen, wordt verzocht deze informatie mee te nemen en wordt gewezen op de impact bij een niet-hernieuwingsbesluit.

Vraagronde alternatieven thiram
Naar aanleiding van het mogelijk te komen vervallen van thiram heeft Plantum in april een projectidee “Topbehandelingen voor Topzaden” ingediend bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen Call 2018, met als doel eventueel later een uitgewerkt projectvoorstel in te dienen om gezamenlijk alternatieven voor thiram te onderzoeken en ontwikkelen. Via een vragenronde is bij een groot aantal Plantum-leden geïnventariseerd hoe thiram wordt gebruikt, wat de problemen zijn bij het wegvallen van thiram en welke alternatieven (middelen of methoden) reeds beschikbaar of in ontwikkeling zijn. Daarnaast is gevraagd aan welk, gezamenlijk, onderzoek behoefte zou zijn om alternatieven (verder) te ontwikkelen.

Problemen bij het wegvallen van thiram
Een groot aantal van de bevraagde bedrijven geeft aan dat bij het wegvallen van thiram geen middel beschikbaar is dat een vergelijkbare brede werking heeft tegen met name bodemschimmels. Ook bij export naar landen buiten Europa wordt vaak een ontsmetting vereist.

Besproken alternatieven zijn:

 • chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen;
 • biostimulanten op zaden of in de bodem;
 • zaadbehandelingsmethoden (hitte, straling, etcetera);
 • alternatieve teeltmethoden;
 • resistente/tolerante/weerbare rassen.

Hoewel een aantal zaadbedrijven aangeeft niet (te) afhankelijk te willen zijn van gewasbeschermings-bedrijven, zien de meeste bedrijven de ontwikkeling en toelating van zaadbehandelingsmiddelen niet als taak voor de zaadbedrijven. Wel wil men gewasbeschermingsbedrijven stimuleren en kan men bijvoorbeeld ondersteunen in onderzoek. Ook wil men zelf meer kennis verkrijgen over de effectiviteit van de diverse middelen.

Vervolg
Als vervolg stelde het Plantum-secretariaat drie deelprojecten voor, die besproken zijn in de Werkgroep Gewasbescherming Zaden:

 1. het vergelijken van de effectiviteit van diverse biologische en chemische zaadbehandelingsmiddelen;
 2. onderzoek naar de toepassing van biostimulanten in de bodem of op zaad, waarmee aantasting van bodempathogenen wordt voorkomen;
 3. het ontwikkelen van alternatieve methoden om zaden te ontsmetten, waarbij eerst dieper gekeken moet worden welke kennis reeds aanwezig is en men bereid is te delen (haalbaarheidsstudie).

Voor geen van de drie ideeën bleek op dit moment voldoende steun te zijn om een goed projectvoorstel te kunnen uitwerken. Voorgesteld werd het derde idee op iets andere wijze te gaan aanpakken: ons probleem, met randvoorwaarden voor oplossingen, formuleren en dan een oproep uitzetten naar innovatieve bedrijven en wetenschappers binnen en buiten onze sector om hun ideeën voor oplossingen in te dienen; vervolgens de kansrijke ideeën verder (gezamenlijk) uitwerken.

De informatie die is verkregen via de vragenronde wordt gebruikt in de verdere zoektocht naar alternatieven voor de vervanging van thiram en in de communicatie naar het ministerie. 

Lees meer over:
Gewasbescherming

Laat een bericht achter:
 • Door: Peter van Zeijl Op: 14-11-2018
  Belangstelling voor eventuele aanvullende informatie!

Fout in de captcha!
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens (server)
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens
Uw gegevens zijn verzonden
Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.

« Terug naar overzicht

bezoek
adres

telefoon
fax

e-mail
website

BTW-nr
K.v.K.
 

Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda

+31 (0) 182 68 86 68
+31 (0) 182 68 86 67

info@plantum.nl
www.plantum.nl

NL809984738B01
Rotterdam 24319599