Login

Nieuwe gebruiker?


Meld u hier direct aan

Aanmelden
Header afbeelding
Branchenieuws

Persbericht BO-Akkerbouw: Akkerbouw biedt oplossingen voor klimaat

19-07-2018

De Nederlandse akkerbouw heeft aangegeven een belangrijke bijdrage te willen leveren aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen zoals de regering wenst na te streven in het Klimaatakkoord.

Afgelopen dinsdag werd in Den Haag de “Hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord” gepresenteerd. De vertegenwoordigers van BO Akkerbouw hebben aan de sectortafel Landbouw en Landgebruik duidelijk gemaakt zich te willen inzetten voor de klimaatdoelstellingen van de regering. Welke maatregelen zij daartoe willen inzetten zijn verwoord in de position paper van BO Akkerbouw “Akkerbouw biedt oplossingen voor klimaat”.

Vastlegging van koolstof in de bodem en vermindering van lachgas emissie kan gebeuren door andere grondbewerking en bemesting, inzet van groenbemesters en andere en ruimere rotatie. Maatregelen zoals de teelt van eiwitgewassen, toepassen van precisielandbouw, gebruik van nitrificatieremmers en duurzame productie (greenfertilizers) en inzet van circulaire organische meststoffen ondersteunen dit.

Als randvoorwaarden zijn wel gesteld dat maatregelen gebaseerd moeten zijn op (wetenschappelijke) feiten en niet op veronderstellingen. Dat er sprake moet zijn van een verdienmodel voor de boer en dat er een gelijk speelveld is met importproducten. Tenslotte dient knellend beleid zoals de Mestwetgeving aangepast worden om meer organische meststof te kunnen toedienen.

Bron: BO-Akkerbouw

De volledige position paper is te vinden op de website van BO-Akkerbouw onder publicaties.

Lees meer over:
BO Akkerbouw

« Terug naar overzicht

bezoek
adres

telefoon
fax

e-mail
website

BTW-nr
K.v.K.
 

Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda

+31 (0) 182 68 86 68
+31 (0) 182 68 86 67

info@plantum.nl
www.plantum.nl

NL809984738B01
Rotterdam 24319599