Login

Nieuwe gebruiker?


Meld u hier direct aan

Aanmelden
Header afbeelding
Gewasbescherming + Branchenieuws

Harmonisatie en vereenvoudiging nodig voor ‘The future of seed treatment’

01-10-2018

Onder zeer grote belangstelling is dinsdag 25 september 2018 tijdens het Seed meets Technology evenement in Zwaagdijk het (Engelstalige) minisymposium met als titel ‘The future of seed treatment – is there a threat for treatment?’ gehouden. Dit minisymposium, georganiseerd door Plantum en Seed meets Technology, ging in op belangrijke actuele kwesties waarmee de zaadindustrie te maken heeft.

Het hoofdthema van het symposium was de toekomst van zaadbehandelingen, hun plaats in Integrated Pest Management (IPM) en de opvattingen hierover vanuit de gewasbeschermingsindustrie, zaadbedrijven en wetgeving. Achtergrond van het symposium is dat veel 'oude' zaadbehandelingsproducten (dreigen) hun toelating te verliezen, terwijl nieuwe, groenere producten nauwelijks een toelating krijgen. Dit is een bedreiging voor duurzaam geïntegreerde gewasbescherming, waarvoor zaadbehandeling een uitstekende basis is.

De eerste spreker was Carole Desbois-Vimont, coördinator zaadtechnologie bij de groentezaadtak van Limagrain (Frankrijk) en tevens deelnemer in diverse (inter)nationale werkgroepen. Carole ging tijdens haar presentatie in op de uitdagingen en wensen van groentezaadbedrijven bij het leveren van kwaliteitszaad aan de internationale markt, ondanks de complexe niet-geharmoniseerde regelgeving, die grote onduidelijkheden met zich meebrengt. Zaadbehandeling als basis voor IPM beperkt het verlies aan opbrengst door zaadoverdraagbare en bodempathogenen. Hoge kosten van (her)registratie, het langdurige toelatingstraject samen met kleine toepassingsvolumes maakt het voor de producenten van gewasbeschermingsmiddelen echter minder interessant producten voor zaadbehandeling te ontwikkelen en te registreren. De verwachting is dat veel (geschat 70%) actieve stoffen de komende jaren niet in de EU worden hernieuwd. Klik hier voor de presentatie.

Werner Pol, Ecotox Team Manager bij het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft het toelatingsbeleid en -praktijken voor zaadbehandelingsproducten vanuit een nationaal en een Europees perspectief toegelicht. Hij is ingegaan op de inspanningen van het Ctgb voor verdere Europese harmonisatie en versnelling van het autorisatieproces voor 'groene' producten met een laag risico en heeft de uitdagingen voor de toekomst benadrukt. Een van die uitdagingen is de beoordeling van micro-organismen. De huidige procedure is gebaseerd op chemische werkzame stoffen. Klik hier voor de presentatie.

Ten slotte heeft René Huijsmans van Sygenta Crop Protection de visie vanuit de gewasbeschermingsindustrie gepresenteerd. Welke uitdagingen en kansen ziet de industrie bij het registreren van zaadbehandelingsproducten. EU-wetgeving en landspecifieke wetgeving maken dat de toelatingen van producten niet geharmoniseerd zijn (ander tijdspad, andere gewassen toegelaten, verschillende maximale zaaizaadhoeveelheden e.d.). Ook de toelating van producten voor behandeling van zaad voor export naar buiten de EU is per land verschillend. Toch is zaadbehandeling in de toekomst zeker van belang: het is kosteneffectief, geeft doelmatige bescherming aan het zaad, vermindert de impact op de omgeving ten opzichte van andere toepassingsmethoden en levert agronomische voordelen. Met de FarMore® Technology wil Syngenta hoogwaardige op maat gemaakte producten bieden die bijdragen aan een optimale opbrengst en die het tevens voor Syngenta interessant maken om te blijven investeren in nieuwe zaadbehandelingstoepassingen. Klik hier voor de presentatie.

Na de presentaties was er enige tijd voor vragen en discussie. Hieruit kwamen onder meer de volgende wensen naar voren:

  • meer harmonisatie op diverse niveaus en (contact)personen om op EU-niveau te overleggen;
  • gelijke interpretatie van veel zaken bij de diverse regelgevende instanties;
  • gelijke definities van minor crops in de diverse landen;
  • meer extrapolatiemogelijkheden van gewassen.

Als conclusie kan worden gesteld dat zaadbehandelingen van groot belang zijn voor een effectief Integrated Pest Management systeem. Tevens wordt de wens uitgesproken voor meer harmonisatie aangaande regelgeving en toelating binnen de EU en vereenvoudigde toelatingsprocedures voor zaadbehandelingen die het interessant houden voor producenten van gewasbeschermingsmiddelen om toelating aan te vragen.

Lees meer over:
Gewasbescherming Ctgb

Laat een bericht achter:
Geen gegevens gevonden

Fout in de captcha!
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens (server)
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens
Uw gegevens zijn verzonden
Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.

« Terug naar overzicht

bezoek
adres

telefoon
fax

e-mail
website

BTW-nr
K.v.K.
 

Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda

+31 (0) 182 68 86 68
+31 (0) 182 68 86 67

info@plantum.nl
www.plantum.nl

NL809984738B01
Rotterdam 24319599