Nieuwsberichten

Thema's

Categorieën

Tags

Biotechnologie is sleuteltechnologie voor Nederland

02032021
Maandag 1 maart werd het Toekomstpact Biotechnologie Nederland 2025 door VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen digitaal overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Lees verder

Ctgb-nieuws februari 2021

26022021
Het Ctgb laat onder andere zwavel-tabletten voor ruimtebehandeling, een nieuw herbicide voor graanteelt, sinaasappelolie en een middel tegen wortelrot in aardbei opkweek toe.

Lees verder

Verwacht fyto-drukte na 1 april

26022021
De implementatie van fytosanitaire regels voor export naar het Verenigd Koninkrijk zorgen vanaf 1 april voor meer druk bij de keuringsdiensten.

Lees verder

Vrijstelling herbicide asulam 2021 in spinazie- en bl [...]

25022021
Voor teeltseizoen 2021 is opnieuw een vrijstelling afgegeven voor onkruidbestrijding met asulam in bloemen(zaad)teelt, spinazie(zaad)teelt, hyacint, tulp en lelie.

Lees verder

Meststoffen met dubbeldoel

25022021
Meststoffen NL geeft meer duidelijkheid over de scheidslijnen tussen meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, biostimulanten en groeiregulatoren, en het wettelijk kader voor meststoffen met dubbeldoel.

Lees verder

EUCARPIA general congres 2021

19022021
You are cordially invited to the 2021 online EUCARPIA general congress. Register now and enjoy an early-bird reduced fee.

Lees verder

Akkoord Cao Tuinzaadbedrijven ver weg

19022021
Plantum heeft voorgesteld de huidige cao met een loonsverhoging te verlengen. De vakbonden hebben een loonsverhoging van 5% voorgesteld en willen een o.a. een Seniorenregeling.

Lees verder

Brexit: gewassen met een fytosanitair certificaatplic [...]

18022021
ees hier voor welke gewassen er vanaf 1 april a.s. extra eisen gaan gelden voor fytosanitaire certificering bij import naar het VK

Lees verder

De Proefplaatsing & inclusief werkgeverschap

09022021
In deze vierdelige serie vragen we aandacht voor regelingen en tegemoetkomingen voor werkgevers die nog niet bij elke werkgever bekend zijn. En dat is jammer, want…..

Lees verder

Brexit: EU kwekersrechten overgenomen in het VK

09022021
Defra heeft een lijst gepubliceerd waarin u kunt nagaan welke rassen vanuit de EU ook geldig kwekersrecht hebben in het VK.

Lees verder