Nieuwsberichten

Thema's

Categorieën

Tags

Pilot systeemaanpak uitgangsmateriaal

19042019
Gewasgezondheid en milieu 19 april 2019 - Gea Bouwman Plantum is door het Vakblad voor de Bloemisterij geinterviewd over de pilot systeemaanpak uitgangsmateriaal. De pilot bij Syngetna Flowers in de De Lier is na twee jaar afgerond e [...]

Lees verder

LNV-visie gewasbescherming kan actieplan akkerbouw ve [...]

19042019
Gewasgezondheid en milieu 19 april 2019 - Gea Bouwman De Toekomstvisie gewasbescherming 2030 van het ministerie van LNV sluit goed aan op het actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw. Ambitie en speerpunten van het actieplan zijn t [...]

Lees verder

Politiek in Beeld

16042019
Politiek 16 april 2019 Plantum heeft dagelijks contact met politici, zowel in Nederland als in Europa. Over politici is vaak veel te vinden in kranten en op sociale media. Maar wie zijn zij eigenlijk en wat doen zij voor onze sector? [...]

Lees verder

EOB schort behandeling octrooiaanvragen op

10042019
Intellectueel eigendom 10 april 2019 Op maandag 8 april jl. vond een debat plaats in de landbouwcommissie van het Europees Parlement over octrooien op klassieke veredeling. Het Europees Octrooibureau (EOB)  was op uitnodiging van Eur [...]

Lees verder

Infographic duurzame inzetbaarheid

09042019
Sociale Zaken 09 april 2019 - Jaap den Dekker De 0-meting ‘Duurzame inzetbaarheid werknemers tuinzaadbedrijven‘ is afgerond en besproken binnen de klankbordgroep. De uitgebreide rapportage is in maart gepubliceerd. Om de uitkomsten b [...]

Lees verder

Nieuwe directeur BO Akkerbouw

05042019
Per 1 september 2019 treedt de heer André Hoogendijk in dienst als directeur van Brancheorganisatie Akkerbouw.

Lees verder

Kick-off Nederlands Strategisch Plan GLB

20032019
Het Rijk en de provincies hebben begin maart de officiële aftrap gegeven van het proces dat moet leiden tot het Nationaal Strategisch Plan GLB 2021-2027 (NSP).

Lees verder

Seniorenregeling en duurzame inzetbaarheid

18032019
We kunnen terugkijken op twee succesvolle voorlichtingsbijeenkomsten over de seniorenregeling voor de sector glastuinbouw.

Lees verder

Heeft u zich al geregistreerd bij Stichting PAWW?

13032019
Sinds 1 januari 2019 moeten werkgevers in open teelten, glastuinbouw, tuinzaad en weefselkweek zich registreren bij de Stichting PAWW.

Lees verder

Taalcursussen in aanmerking voor subsidie

06032019
Werknemers en hun werkgevers in de glastuinbouw kunnen vanaf heden een subsidie aanvragen voor individuele taalcursussen.

Lees verder