Brandbrief energie door Plantum ondersteund

21/01/2022 - Niels Louwaars

Onder de titel “De Nederlandse glastuinbouw slaat alarm!” is een brief verstuurd naar drie bewindslieden, de ministers Adriaansens (Economische Zaken), Jetten (Energie) en Staghouwer (Landbouw).

Verwijzend naar het coalitieakkoord maakt de brief duidelijk dat de stijgende gasprijzen grote problemen veroorzaken in de glastuinbouw, ook bij hen die al grote stappen hebben gemaakt naar het verminderen van het gasverbruik. De hoge kosten die bedrijven doorberekend krijgen vertragen de verdere verduurzaming.

“Door de aanhoudend hoge energieprijzen komen zelfs vooruitstrevende, in de basis gezonde glastuinbouwbedrijven in directe liquiditeitsproblemen. Wij schrijven deze brief vanwege de ernst van de situatie. Eén van de Nederlandse topsectoren dreigt te worden gedecimeerd.”

Plantum ondersteunt dit initiatief en zal ook in de follow-up present zijn om oplossingen te bepleiten.