Nieuwsberichten

Thema's

Categorieën

Tags

Gezondheidsraad-advies “omwonenden”: intensiveer verd [...]

02072020
De Gezondheidsraad concludeert dat het onzeker is of omwonenden een hoger gezondheidsrisico lopen, daarom moet uit voorzorg worden ingezet op verdere verduurzaming van de gewasbescherming. Dat bevestigt de noodzaak van het Uitvoering [...]

Lees verder

Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten

02072020
Stimuleringsbudget Emissiebeperking van STOWA nu ook beschikbaar voor openteelten per 1 juli 2020

Lees verder

Ctgb-toelatingsnieuws juni 2020

02072020
Het Ctgb laat 3 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toe en verleent drie uitbreidingen.

Lees verder

Bekijk het onderzoek van de werkgroep graszaad

18062020
De werkgroep Graszaad en Graszoden toont in een virtuele rondgang op De Rusthoeve de groeiregulatie- en fungicidenproeven. Beschikbaarheid van fungiciden is een groot zorgpunt voor de graszaadteelt.

Lees verder

Datum inwerkingtreding Omgevingswet

18062020
De inwerkingtreding van de omgevingswet staat nu gepland voor 1 januari 2022.

Lees verder

Zaadbehandelingsmiddel Insure Duo toegelaten

05062020
Het Ctgb heeft in haar mei-vergadering vijf nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten, waaronder het langverwachte Insure Duo.

Lees verder

Inwerkingtreding Omgevingswet

22042020
In mei wordt een nieuwe datum vastgesteld voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet welke nu gepland stond voor 1 januari 2021.

Lees verder

Ctgb toelatingsnieuws

26032020
Update van de ctgb maart-vergadering.

Lees verder

Uitbreiding toelating stekpoeder voor veredeling en z [...]

02032020
Op verzoek van Plantum heeft het Ctgb besloten het gebruiksgebied van het middel Rhizopon AA poeder 0,5% uit te breiden.

Lees verder

Veel uitdagingen voor veredeling en zaden met Toekoms [...]

22102019
‘Seeds Meets Technology’ bood op 26 september jl. een prima gelegenheid om bij te praten over de LNV Toekomstvisie gewasbescherming 2030, en de rol van de zaadsector hierin.

Lees verder