Nieuwsberichten

Thema's

Categorieën

Tags

Zaadbehandeling Beret Gold op vlas ook in 2021 vrijgesteld

05012021
Het zaadbehandelingsmiddel Beret Gold (fludioxonil) is ook in 2021 vrijgesteld voor bestrijding van kiem- en bodemschimmels in vlas.

Lees verder

Ctgb toelatingsnieuws november 2020

26112020
De opgebruiktermijnen van Bromotril, Topsin, Moncereen en Montego zijn vastgesteld.

Lees verder

Check webinars plantgezondheid en plantweerbaarheid!

17112020
Glastuinbouw Nederland en WUR organiseren diverse interessante kennisbijeenkomsten over plantgezondheid, weerbaarheid en hygiëne, die ook digitaal terug te kijken zijn.

Lees verder

Aftrap Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030

29092020
Plantum ondersteunt het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030, dat nu door minister Schouten (LNV) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Lees verder

Ctgb toelatingsnieuws september 2020

29092020
Nieuw is o.a. een toelating voor maltodextrine, een uitbreiding van V10 (verzwakt PepMV) met opkweek tomaat en intrekking van Lentagran voor asperge en zaaiprei.

Lees verder

Weetje over groene middelen

10082020
Etiketten basisstoffen makkelijk terug te vinden via toelatingendatabank van het Ctgb.

Lees verder

Veranderingen in Omgevingswet

23072020
Veranderingen van Activiteitenbesluit naar Bal (Omgevingswet).

Lees verder

Gezondheidsraad-advies “omwonenden”: intensiveer verd [...]

02072020
De Gezondheidsraad concludeert dat het onzeker is of omwonenden een hoger gezondheidsrisico lopen, daarom moet uit voorzorg worden ingezet op verdere verduurzaming van de gewasbescherming. Dat bevestigt de noodzaak van het Uitvoering [...]

Lees verder

Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten

02072020
Stimuleringsbudget Emissiebeperking van STOWA nu ook beschikbaar voor openteelten per 1 juli 2020

Lees verder

Bekijk het onderzoek van de werkgroep graszaad

18062020
De werkgroep Graszaad en Graszoden toont in een virtuele rondgang op De Rusthoeve de groeiregulatie- en fungicidenproeven. Beschikbaarheid van fungiciden is een groot zorgpunt voor de graszaadteelt.

Lees verder