Nieuwsberichten

Thema's

Categorieën

Tags

Weetje over groene middelen

10082020
Etiketten basisstoffen makkelijk terug te vinden via toelatingendatabank van het Ctgb.

Lees verder

Veranderingen in Omgevingswet

23072020
Veranderingen van Activiteitenbesluit naar Bal (Omgevingswet).

Lees verder

Gezondheidsraad-advies “omwonenden”: intensiveer verd [...]

02072020
De Gezondheidsraad concludeert dat het onzeker is of omwonenden een hoger gezondheidsrisico lopen, daarom moet uit voorzorg worden ingezet op verdere verduurzaming van de gewasbescherming. Dat bevestigt de noodzaak van het Uitvoering [...]

Lees verder

Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten

02072020
Stimuleringsbudget Emissiebeperking van STOWA nu ook beschikbaar voor openteelten per 1 juli 2020

Lees verder

Ctgb-toelatingsnieuws juni 2020

02072020
Het Ctgb laat 3 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toe en verleent drie uitbreidingen.

Lees verder

Bekijk het onderzoek van de werkgroep graszaad

18062020
De werkgroep Graszaad en Graszoden toont in een virtuele rondgang op De Rusthoeve de groeiregulatie- en fungicidenproeven. Beschikbaarheid van fungiciden is een groot zorgpunt voor de graszaadteelt.

Lees verder

Datum inwerkingtreding Omgevingswet

18062020
De inwerkingtreding van de omgevingswet staat nu gepland voor 1 januari 2022.

Lees verder

Zaadbehandelingsmiddel Insure Duo toegelaten

05062020
Het Ctgb heeft in haar mei-vergadering vijf nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten, waaronder het langverwachte Insure Duo.

Lees verder

Inwerkingtreding Omgevingswet

22042020
In mei wordt een nieuwe datum vastgesteld voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet welke nu gepland stond voor 1 januari 2021.

Lees verder

Ctgb toelatingsnieuws

26032020
Update van de ctgb maart-vergadering.

Lees verder