Nieuws

Thema's

Categorieën

Tags

Ctgb-nieuws maart 2021

30032021
Het Ctgb laat vijf nieuwe fungiciden toe, een aantal kleine toepassingen voor Rudis en herregistreert het zaadbehandelingsmiddel Force.

Lees verder

Ctgb-nieuws februari 2021

26022021
Het Ctgb laat onder andere zwavel-tabletten voor ruimtebehandeling, een nieuw herbicide voor graanteelt, sinaasappelolie en een middel tegen wortelrot in aardbei opkweek toe.

Lees verder

Vrijstelling herbicide asulam 2021 in spinazie- en bl [...]

25022021
Voor teeltseizoen 2021 is opnieuw een vrijstelling afgegeven voor onkruidbestrijding met asulam in bloemen(zaad)teelt, spinazie(zaad)teelt, hyacint, tulp en lelie.

Lees verder

Meststoffen met dubbeldoel

25022021
Meststoffen NL geeft meer duidelijkheid over de scheidslijnen tussen meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, biostimulanten en groeiregulatoren, en het wettelijk kader voor meststoffen met dubbeldoel.

Lees verder

Voorlopig laatste toekenningen Fonds Kleine Toepassingen

29012021
In de laatste aanvraagronden in 2020 is het huidige Fonds Kleine Toepassingen volledig benut. Een vervolg Fonds wordt onderzocht.

Lees verder

Bekijk het onderzoek van de werkgroep graszaad

18062020
De werkgroep Graszaad en Graszoden toont in een virtuele rondgang op De Rusthoeve de groeiregulatie- en fungicidenproeven. Beschikbaarheid van fungiciden is een groot zorgpunt voor de graszaadteelt.

Lees verder

Datum inwerkingtreding Omgevingswet

18062020
De inwerkingtreding van de omgevingswet staat nu gepland voor 1 januari 2022.

Lees verder

Veel uitdagingen voor veredeling en zaden met Toekoms [...]

22102019
‘Seeds Meets Technology’ bood op 26 september jl. een prima gelegenheid om bij te praten over de LNV Toekomstvisie gewasbescherming 2030, en de rol van de zaadsector hierin.

Lees verder

Jaarverslag BO Akkerbouw

17072019
De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft het jaarverslag 2018 digitaal gepubliceerd.

Lees verder

Vrijstelling Asulam

17072019
De minister van LNV heeft opnieuw een vrijstelling afgegeven voor het gebruik van Agrichem Asulam 2.

Lees verder