Nieuws

Thema's

Categorieën

Tags

Tekst Cao Tuizaadbedrijven beschikbaar

23022023
De Cao Tuinzaadbedrijven met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 is beschikbaar. Op korte termijn wordt ook de Cao-app aangepast.

Lees verder

Externe vertrouwenspersoon glastuinbouw ondergebracht [...]

23022023
De externe vertrouwenspersoon in de glastuinbouw is sinds kort via Stigas bereikbaar.

Lees verder

Gebruik de Vitaliteitsscan van Stigas

23022023
U wilt aan de slag met duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in uw bedrijf? De vitaliteitscan helpt!

Lees verder

Dagvergoeding seniorenregeling glastuinbouw

10012023
Het duurt nog even, maar de dagvergoeding seniorenregeling glastuinbouw wordt per 1 januari 2024 verlaagd.

Lees verder

Nieuwe Cao Tuinzaadbedrijven

04012023
De vakbonden hebben laten weten dat een meerderheid van hun leden heeft ingestemd met het eindbod voor een nieuwe Cao Tuinzaadbedrijven.

Lees verder

Persbericht: Eindbod cao Glastuinbouw met minimaal 5% [...]

20122022
In het eindbod aan de vakbonden stellen werkgevers in de sector glastuinbouw substantieel hogere lonen voor. “Als werkgevers hebben wij ons tot het uiterste ingespannen om tot een onderhandelingsresultaat te komen”, zegt Adri Bom-Lem [...]

Lees verder

Plantum eindbod voor Cao Tuinzaadbedrijven

20122022
Als het eindbod wordt geaccepteerd dan stijgen de salarissen per 1 januari met 6% of minimaal € 160,00 bruto per maand. Daarnaast is er een eenmalige uitkering afgesproken.

Lees verder

Meld gedetacheerde werknemers uit buitenland

08112022
Buitenlandse medewerkers die tijdelijk gedetacheerd zijn, moeten aangemeld worden bij de Nederlandse overheid. Dit geldt voor medewerkers uit de EU, EER en Zwitserland.

Lees verder

Nieuwe Cao voor de Weefselkweeksector

14102022
De leden van FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat en daarmee is de Cao voor de Weefselkweeksector definitief.

Lees verder

CAO PAWW Verlengd

27092022
De nieuwe CAO PAWW Agrarisch, groen en visserij is algemeen verbindend verklaard. De huidige Cao, die afloopt op 1 oktober, loopt daarmee door.

Lees verder