PNG  IHDR<<APLTEúq]~mNIDAT8˽;W0PG3>rZ`z--m0qPy}E?˕ <4u{Z_huR`ƱyJ:?7KHqmG3&nKR+<ˤ@qW ;$6Ø"5 g <%+8 Q"999mbr(˃=TpIENDB`

De landbouw en het landelijk gebied in NL in beeld

31/10/2019 - Daniël Ende

Minister Schouten heeft samen met de provincies Wageningen University & Research (WUR) de opdracht gegeven om een houtskool-SWOT conform de vereisten uit de conceptvoorstellen van de Europese Commissie van 1 juni 2018 uit te werken in voorbereiding van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Begin oktober 2019 is dit rapport gepubliceerd. Het betreft een feitelijke analyse van sterktes en zwaktes en van kansen en bedreigingen voor de verschillende GLB-subdoelstellingen en is een conceptversie van het Nationaal Strategisch Plan, dat de Nederlandse inzet bepaalt in de onderhandeling met andere EU-lidstaten. Naast de SWOT geeft het document een uitgebreide context in cijfers en beschouwing van de stand van de landbouw in Nederland.

Aandachtsvelden
Er wordt in de context stilgestaan bij demografische en economische aspecten in de landbouw. Leeftijdsopbouw, arbeidsmarkt, aantallen bedrijven, opleidingsniveau van boeren, bedrijfsopvolging landbouwinkomen, productiviteit, handel en landbouwpraktijk. Daarnaast wordt aandacht besteed aan maatschappelijke thema’s zoals biodiversiteit, water, bodem, energie, klimaat, lucht en gezondheid. Het rapport geeft een met cijfers onderbouwd overzicht van de stand van de landbouw.