Han Polman nieuwe voorzitter NAK

05/03/2021 - Niels Louwaars

Directeur Eric Casteleijn heeft het bericht van de benoeming naar buiten gebracht.

“De heer Polman is Commissaris van de Koning in Zeeland. Het bestuur van de NAK is verheugd over de benoeming van de heer Polman en ziet uit naar een vruchtbare samenwerking. De heer Polman volgt Pieter van Geel op die 10 jaar lang voorzitter van de NAK is geweest. In deze periode heeft de heer Van Geel het bestuur van de NAK op inspirerende wijze voorgezeten. Het bestuur van de NAK dankt hem voor zijn inzet en resultaten. De benoeming van de heer Polman is door bemiddeling van executive search bureau Van der Kruijs tot stand gekomen.”

Plantum is bijzonder ingenomen met deze benoeming van een ervaren en betrokken bestuurder als voorzitter van de NAK, een essentiële schakel in de zaaizaad en pootgoed keten.