Het NAK-jaarverslag 2020 staat online

16/04/2021 - Gea Bouwman

Directeur Eric Casteleijn vat het treffend samen: “2020 was een virusjaar, zowel voor de aardappel als de mens.” De hoge virusdruk in de pootgoedteelt gaf veel werk in keuringen en nacontrole. En het coronavirus leidde ertoe dat de NAK haar werkzaamheden coronaproof moest inrichten en dat er tijdelijke tekorten aan laboratoriummaterialen waren voor PCR-onderzoek, omdat daar enorm veel vraag naar was voor het coronaonderzoek.

De NAK is er trots op dat ondanks alle beperkingen van de coronapandemie alle keuringen, alle essentiële laboratoriumonderzoeken en de certificering voor de zaaizaad- en pootgoedsector doorgang gevonden hebben.

Klik hier voor het NAK jaarverslag 2020