Login

Nieuwe gebruiker?


Meld u hier direct aan

Aanmelden
Header afbeelding
Biologisch uitgangsmateriaal + Branchenieuws

Overeenstemming in triloog rond Biologische Verordening

29-06-2017

Lang verwacht, stil gezwegen..
Eind mei heeft voorzitter van de Europese Unie Malta op basis van gebrek aan mandaat vanuit de Europese Raad een triloogbespreking over de Biologische Verordening afgezegd. Het leek er daarmee op dat na twintig maanden van onderhandelingen er mogelijk toch geen nieuwe verordening kwam. Op 12 juni jl. is echter in een bespreking van de Europese Raad besloten toch nog een laatste poging te doen voor een overleg.

Nooit gedacht, toch gekregen
Op 28 juni jl. hebben de onderhandelaars van de Europese Raad en het Europees Parlement een akkoord bereikt om de regels voor biologische productie te vernieuwen. Meer dan drie jaar na het eerste voorstel van de Europese Commissie is er een akkoord dat zal leiden tot nieuwe EU-regels inzake biologische productie en etikettering van biologische producten. De overeengekomen tekst moet nog wel goedgekeurd worden door de agricommissie van het Europees Parlement en de raad van ministers van Landbouw voor de regelgeving geïmplementeerd kan worden. Naar verwachting treedt de nieuwe verordening per 1 juli 2020 in werking.

De inhoud
Bij de eerste uitingen in de pers zijn al een aantal belangrijke punten in de overeengekomen tekst meegegeven. Hieronder treft u een kort overzicht van deze punten.

 • Strikte controle op naleving in de gehele keten
  Op aandringen van het Europees Parlement is besloten dat elk bedrijf jaarlijks geaudit wordt om toe te zien op de naleving van de regels vastgelegd in de verordening.
 • Importen uit derde landen moeten voldoen aan de Europese standaard
  De huidige regels die uitgaan van gelijkwaardigheid van standaarden van de EU en niet-EU landen wordt over de eerste vijf jaar uitgefaseerd. In plaats daarvan moeten importen van buiten de EU voldoen aan de Europese standaard. In individuele gevallen zijn daarop uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld waar specifieke klimatologische omstandigheden dat zouden vereisen.
 • Residuen van gewasbeschermingsmiddelen
  Biologische producenten moeten preventieve maatregelen nemen om residuen te voorkomen. Indien er toch sporen van gewasbeschermingsmiddelen of kunstmest gevonden worden, moet de herkomst daarvan achterhaald worden. Als er geen opzet in het spel is, mag het product verder als biologisch, in het andere geval verliest de partij het certificaat. Lidstaten die werken met drempelwaarden mogen dat blijven doen. Voorwaarde daarbij is dat ze producten uit andere lidstaten die voldoen aan de verordening toelaten. Vier jaar na de inwerkingtreding van deze verordening zou de Europese Commissie verslag uitbrengen over de doeltreffendheid van de EU-regels inzake anti-verontreiniging en nationale drempels en indien nodig een wet opstellen om deze te harmoniseren.
 • Beter bijhouden beschikbaarheid van biologische zaden en dieren
  Er zal meer data verzameld worden aangaande de beschikbaarheid van biologisch uitgangsmateriaal en biologische dieren. Het doel hiervan is telers en houders van dieren van biologische producten te voorzien. Derogaties voor gebruik van gangbaar geproduceerd zaad worden per 2035 afgeschaft. Er is nog wel enige ruimte om die datum naar voren of naar achteren te schuiven al naar gelang de beschikbaarheid van biologisch geproduceerd materiaal.
 • Bedrijven met zowel gangbare als biologische activiteiten
  Bedrijven met zowel gangbare als biologische activiteiten mogen in die vorm blijven bestaan. Voorwaarde daarvoor is, dat de gangbare en biologische activiteiten volledig van elkaar gescheiden plaatsvinden.
 • Het wordt makkelijker voor collectieven van kleine bedrijven om zich te laten certificeren.

Na de beslissende vergadering zei Eurocommissaris voor landbouw Phil Hogan: "Wij zijn blij met de succesvolle afsluiting van de triloog van vandaag en de overeenstemming over de verordening voor biologische productie”. Hogan is van mening dat het nieuwe wetgevende kader overeenstemt met de dynamiek en verwachtingen van deze snelgroeiende sector, de ontwikkeling en zijn capaciteit om te innoveren en te helpen om haar volle potentieel te bereiken.

Na deze triloog heeft de Europese Commissie goede hoop dat de overeenkomst die is bereikt, wordt onderschreven door de agricommissie van het Europees Parlement en de raad van ministers van Landbouw, zodat de nieuwe wetgeving zo spoedig mogelijk in werking treedt.

Downloads


Laat een bericht achter:
Geen gegevens gevonden

Fout in de captcha!
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens (server)
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens
Uw gegevens zijn verzonden
Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.

« Terug naar overzicht

bezoek
adres

telefoon
fax

e-mail
website

BTW-nr
K.v.K.
 

Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda

+31 (0) 182 68 86 68
+31 (0) 182 68 86 67

info@plantum.nl
www.plantum.nl

NL809984738B01
Rotterdam 24319599