Login

Nieuwe gebruiker?


Meld u hier direct aan

Aanmelden
Header afbeelding
Veredelingsmethoden + Branchenieuws

Inzet Nederland in Europa over nieuwe veredelingsmethoden

03-12-2018

Op 30 november jl. heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), samen met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Medische zorg en Sport, de kamerbrief ‘uitspraak Hof van Justitie over nieuwe vormen van mutagenese en de gevolgen voor het biotechnologiebeleid’ gepubliceerd. Het ministerie I&W geeft aan dat modernisering van de Europese regelgeving noodzakelijk is.

Plantum is blij met de Nederlandse inzet in Europa en ondersteunt deze positie om het biotechnologiebeleid te moderniseren. Vraagstukken als veiligheid en keuzevrijheid worden in de verschillende hoofdcommissies besproken om daar een sectorbrede invulling aan te geven.

De kamerbrief beschrijft de huidige situatie, de gevolgen van de uitspraak en de positie die Nederland gaat innemen. In de brief wordt vermeld dat de uitspraak van het Europees Hof niet bepaald welke nieuwe veredelingsmethoden onder mutagenesetechnieken of -methoden vallen. Daarnaast heeft het Hof ook niet bepaald hoe, door wie en op welke wijze de bewezen veiligheid ervan dient te worden vastgesteld.

De ambitie van het kabinet om zich Europees in te zetten voor de toepassing en toelating van nieuwe veredelingsmethoden, waaronder CRISPR-Cas9, mits daarbij geen soorten worden overschreden, is door de uitspraak niet veranderd.

Vervolgstappen zoals genoemd in de kamerbrief
Ten eerste roept Nederland de Europese Commissie en de lidstaten op om zo snel mogelijk toe te werken naar een situatie waarbij in de gehele Europese Unie eenduidigheid bestaat over de vraag wanneer sprake is van een genetisch gemodificeerd organisme (ggo) en wanneer er sprake is van een uitgezonderd ggo.

Ten tweede blijft Nederland in de Europese Unie onverkort aandringen op het uitzonderen van nieuwe veredelingsmethoden of voortbrengselen daarvan, waarover is vastgesteld dat zij niet meer risico’s met zich meebrengen dan traditionele veredeling en daarbij soortgrenzen niet worden overschreden. Daarmee wordt tevens invulling gegeven aan het regeerakkoord. De randvoorwaarden van bewezen veiligheid ervan, die voortvloeit uit de hofuitspraak, is daarbij leidend. Nederland brengt het eerder gepresenteerde discussievoorstel over aanpassing van het vrijstellingsmechanisme in de ggo-richtlijn in dit verband in.

Ten derde pleit Nederland in de Europese Unie voor een bredere modernisering van het biotechnologiebeleid. Naar de opvatting van het kabinet illustreert de aanleiding van de hofuitspraak, voortkomend uit de snelle ontwikkelingen in de biotechnologie, de noodzaak tot een Europese discussie over actualisering en mogelijk zelfs herziening van Europees beleid en Europese regelgeving.

Lees meer over:
Veredelingsmethoden

« Terug naar overzicht

bezoek
adres

telefoon
fax

e-mail
website

BTW-nr
K.v.K.
 

Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda

+31 (0) 182 68 86 68
+31 (0) 182 68 86 67

info@plantum.nl
www.plantum.nl

NL809984738B01
Rotterdam 24319599