Login

Nieuwe gebruiker?


Meld u hier direct aan

Aanmelden

Markttoegang +


 

Plantum signaleert kansen en bedreigingen voor de import en export van Nederlands uitgangsmateriaal. Hierop wordt beleid ontwikkeld, actie ondernomen en wordt in relevante organen de aandacht gevraagd. Het derde landen beleid van Plantum richt zich op het wegnemen van (beleidsmatige) knelpunten in de afzet van Nederlands uitgangsmateriaal oftewel het vergroten van markttoegang in de belangrijke landen. Markttoegang valt uiteen in vier hoofdthema's: Fytosanitaire importeisen van landen, rassenregistratie van groente- en landbouwgewassen, bescherming intellectueel eigendom derde landen (wet en naleving) en invoerheffingen en inspectietarieven.

De volgende landen zijn door Plantum aangemerkt als belangrijkste focuslanden voor 2014. Het betreft belangrijke markten in ontwikkeling voor de brede achterban van Plantum:

  • Brazilië
  • China
  • Ethiopië
  • Mexico
  • Oekraïne
  • Russische Federatie
  • Turkije
  • Verenigde Staten

Naast deze focuslanden zijn er tal van andere bestaande markten/productiegebieden en nieuwe landen in ontwikkeling die op specifieke onderwerpen of deelsectoren aandacht vragen. Deze worden hier niet genoemd. Ook de individuele interesses vallen buiten deze sectorscope.

[PLACEHOLDER_HIDE]
 

bezoek
adres

telefoon
fax

e-mail
website

BTW-nr
K.v.K.
 

Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda

+31 (0) 182 68 86 68
+31 (0) 182 68 86 67

info@plantum.nl
www.plantum.nl

NL809984738B01
Rotterdam 24319599