Login

Nieuwe gebruiker?


Meld u hier direct aan

Aanmelden

Intellectueel eigendom +


 

Intellectueel eigendomsrecht stelt bedrijven in de sector plantaardig uitgangsmateriaal in staat een exclusief recht te krijgen op hun product. Gedurende een bepaalde periode kunnen de bedrijven inkomsten verwerven om gedane investeringen voor het product terug te verdienen en te investeren in de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen. Op het gebied van de ontwikkeling en exploitatie van plantenrassen zijn vooral het kwekersrecht, het octrooirecht en het merkenrecht van belang.

Kwekersrecht
Kwekersrecht kan worden verkregen voor ieder plantenras dat onderscheidbaar (Distinct), homogeen (Uniform) en bestendig (Stable) is. Dit wordt vastgesteld in het DUS-onderzoek. Verder moet het ras nieuw zijn en dient het een goedgekeurde rasnaam te hebben.

De basis van het kwekersrecht wordt gevormd door het internationale UPOV Verdrag, waarbij momenteel 68 landen zijn aangesloten. Indien men in één van de UPOV-landen kwekersrecht wil aanvragen, dient dit altijd te gebeuren bij het betreffende land zelf. Op de website van UPOV is de wetgeving van de UPOV-landen te vinden en tevens de adressen van de registratie-instanties.

Het Nederlandse kwekersrecht is geregeld in de Zaaizaad- en Plantgoedwet en wordt verleend door de Raad voor Plantenrassen. Op de website van de Raad is onder meer te vinden welke rassen beschermd zijn met het Nederlandse kwekersrecht. De administratieve afhandeling van de aanvraag en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het kwekersrechtonderzoek ligt bij Naktuinbouw. De DUS vergelijkingsproeven vinden onder verantwoordelijkheid van Naktuinbouw plaats bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) voor landbouwgewassen en voor bloembollen bij de Bloembollenkeuringsdienst (BKD).

Sinds 1994 is de Communautaire Kwekersrechtverordening van kracht. Op grond hiervan kan een kwekersrechthouder met één aanvraag kwekersrecht verkrijgen in alle 27 lidstaten van de EU. Een aanvraag voor Europees kwekersrecht wordt ingediend bij het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO). Op de website van het CPVO zijn alle rassen te vinden die beschermd zijn met Europees kwekersrecht. Een ras is óf nationaal óf Europees beschermd.

Kwekersrecht geeft de kwekersrechthouder een exclusief recht op onder andere de productie en reproductie van het plantenras. Er zijn enkele uitzonderingen op dit recht, zoals de breeders' exemption en het farmers' privilege. De breeders' exemption maakt het mogelijk dat anderen het beschermde ras vrij kunnen gebruiken voor de ontwikkeling en exploitatie van nieuwe rassen en is daarmee belangrijk voor de voortgaande innovatie in de plantenveredeling. Het farmers' privilege is een optionele uitzondering die UPOV-leden in hun kwekersrechtwetgeving kunnen opnemen en maakt het mogelijk dat boeren een deel van hun eigen oogst in het volgende jaar uitzaaien op hun eigen bedrijf. Het farmers' privilege geldt alleen voor landbouwgewassen en is in Nederland zelfs beperkt tot aardappelen en granen. Meer informatie is te vinden op eigenzaaizaad.nl.

Plantum heeft afspraken met Royal FloraHolland gemaakt over de aanpak van producten die op de bloemenveiling worden aangevoerd en die inbreuk maken op het kwekersrecht en/of merkenrecht.

Meer uitgebreide informatie over het kwekersrecht is hier beschikbaar.

Octrooirecht
In Europa zijn individuele plantenrassen en werkwijzen van biologische aard niet octrooieerbaar. Wel kunnen octrooien worden gevestigd op eigenschappen of methoden, waarbij de claims zich uitstrekken tot plantenrassen. Er is inmiddels veel discussie ontstaan over het effect van octrooien op planten. Zie ons standpunt, bovenaan deze pagina, voor de recente ontwikkelingen.

Merkenrecht
Een merk dient om de herkomst van het product aan te geven. Dit kan de bedrijfsnaam zijn, maar ook de commerciële naam waaronder een ras of serie rassen op de markt wordt gebracht. De rasnaam zelf kan echter geen merk zijn, omdat de rasnaam dient als soortaanduiding voor het product. Rasnaam en merknaam kunnen wel naast elkaar worden gebruikt. Een merk kan worden aangevraagd voor de Benelux, voor de EU (Gemeenschapsmerk) of via een internationale aanvraag in vele verschillende landen. Een merkrecht is 10 jaar geldig, en kan telkens vernieuwd worden.

 

[PLACEHOLDER_HIDE]
 

bezoek
adres

telefoon
fax

e-mail
website

BTW-nr
K.v.K.
 

Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda

+31 (0) 182 68 86 68
+31 (0) 182 68 86 67

info@plantum.nl
www.plantum.nl

NL809984738B01
Rotterdam 24319599