Login

Nieuwe gebruiker?


Meld u hier direct aan

Aanmelden

Milieu +


 

Veel van het milieubeleid en de wet- en regelgeving voor de plantaardige productiesector is ook van toepassing op bedrijven in de sector plantaardig uitgangsmateriaal. De belangrijkste onderwerpen zijn emissie van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en andere milieubelastende stoffen, gebruik van energie en CO2-emissie, hinder door licht en geluid. Op veel punten lijkt de sector plantaardig uitgangsmateriaal op de primaire productiesector en kan er een gezamenlijke lobby gevoerd worden voor werkbare regels. Waar nodig brengt Plantum specifieke punten vanuit de opkweek en veredelingssector onder de aandacht.

De belangrijkste milieuverplichtingen liggen vast in het activiteitenbesluit en de omgevingswetgeving. Op 6 juli 2016 heeft er een voorpublicatie van het Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten plaatsgevonden.

Wilt u meer informatie over waterkringloopsystemen dan verwijzen wij u naar de website van Glastuinbouw Waterproof. Hier vindt u ook alle informatie over het project Goed Gietwater.

[PLACEHOLDER_HIDE]
 

bezoek
adres

telefoon
fax

e-mail
website

BTW-nr
K.v.K.
 

Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda

+31 (0) 182 68 86 68
+31 (0) 182 68 86 67

info@plantum.nl
www.plantum.nl

NL809984738B01
Rotterdam 24319599