Login

Nieuwe gebruiker?


Meld u hier direct aan

Aanmelden

Onderzoek +


 

De sector plantaardig uitgangsmateriaal is een kennisintensieve sector. Er is veel aandacht voor de gehele kennisontwikkeling, van fundamenteel onderzoek tot en met innovatie. De sector staat aan het begin van de agrarische keten. Alle eisen die de teler, handelaar of eindconsument stelt aan een product moet in potentie in het plantaardig uitgangsmateriaal al aanwezig zijn. Om aan de steeds hogere kwaliteitseisen van de maatschappij te voldoen is innovatiegericht onderzoek met een strategische focus voor opbouw van kennis en kunde in Nederland noodzakelijk. Plantum heeft die verantwoordelijkheid genomen en kiest scherp in de onderzoeksvisie 'Mastering the plant'.

Vanuit Plantum zijn er vertegenwoordigingen in relevante overlegstructuren waar de belangen van de sector behartigd worden. Doelstelling is om zowel de publieke kennisbasis als de mogelijkheden voor kennisontwikkelingen binnen de bedrijven op een hoog niveau te houden. Hierdoor worden de bedrijven gestimuleerd in hun innovatie. Een overzicht van de doelstellingen van de hoofdcommissie is te vinden in het jaarplan.

De speerpunten in onderzoek
Het onderzoek vindt plaats in alle gradaties, van puur wetenschappelijk tot praktijkgericht. Hierbij zijn de vele (internationale) onderzoeksinstellingen een goede partner voor de bedrijven. Nederland dient voorop te blijven lopen in kennisontwikkeling op de vakgebieden kwantitatieve genetica, fysiologie en fytopathologie. Versterking van deze vakgebieden heeft de grootste meerwaarde voor zowel de Nederlandse kennisbasis als het bedrijfsleven en is daardoor het meest urgent. Daarbij is aansluiting op technologische ontwikkelingen in bioinformatica, genomics en automatische fenotypering essentieel. Omdat investeringen in onderzoek alleen zin hebben voor de langere termijn, dient de focus ten minste tien jaar te worden vastgehouden.

Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U)
De Nederlandse sector plantaardig uitgangsmateriaal is in vele deelsectoren wereldleider en toonaangevend in noviteiten. De Nederlandse regering heeft Uitgangsmaterialen erkend als één van de Topsectoren. Deze Topsector kent een flink aantal onderzoeksprogramma’s. Plantum is actief trekker van het programma ‘Better Plants for New Demands’ dat zicht richt op veredelingsgerelateerd onderzoek. De Hoofdcommissie Onderzoek van Plantum vormt, aangevuld met afgevaardigden uit het onderzoek , overheid en NAO, de begeleidingscommissie van het onderzoeksprogramma.  

[PLACEHOLDER_HIDE]
 

bezoek
adres

telefoon
fax

e-mail
website

BTW-nr
K.v.K.
 

Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda

+31 (0) 182 68 86 68
+31 (0) 182 68 86 67

info@plantum.nl
www.plantum.nl

NL809984738B01
Rotterdam 24319599