Login

Nieuwe gebruiker?


Meld u hier direct aan

Aanmelden

Sociale Zaken +


 

Plantum speelt een belangrijke rol bij het tot stand komen van de arbeidsvoorwaarden in de sector van zaden en planten (plantaardig uitgangsmateriaal). In de onderhandelingen treedt Plantum  op namens de werkgevers.

Samen met andere werkgeversorganisaties en vakbonden werkt Plantum aan goede arbeidsvoorwaarden in de sector bij het afsluiten van de volgende cao’s:

De CAO Glastuinbouw en de CAO Colland zijn algemeen verbindend verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een algemeen verbindend verklaring betekent dat de cao van toepassing is voor alle bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao ongeacht of ze lid zijn van de werkgeverspartij bij de cao.

Functiewaardering
Een functiehandboek maakt deel uit van zowel de CAO Glastuinbouw als de CAO Tuinzaadbedrijven. In beide handboeken staan referentiefuncties waarmee bedrijfsfunctie kunnen worden ingedeeld in salarisgroepen. Voor de indeling en weging van de referentiefuncties is de ORBA-methode gebruikt. De ORBA®-methode is een instrument voor het analyseren en waarderen van werk. De belangrijkste toepassing van het resultaat van analyse en waardering, is het onderbouwen van beloningsverhoudingen. ORBA® is eigendom van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN).

Via ons verenigingsportaal voor leden zijn de referentiefuncties voor de tuinzaadbedrijven in Word-formaat te downloaden via de tab documenten bovenaan de pagina.

Arbocatalogus
Voor de glastuinbouw- en tuinzaadbedrijven zijn samen met de vakbonden Arbocatalogi ontwikkelt.  In een Arbocatalogus staan maatregelen die bedrijven en medewerkers kunnen nemen voor veilige arbeidsomstandigheden. De catalogi zijn goedgekeurd door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Raadpleeg de arbocatalogi via de onderstaande links:

Colland  
Colland is het samenwerkingsverband tussen fondsen en regelingen in de agrarische en groene sectoren. Dit samenwerkingsverband bestaat uit:

Colland Arbeidsmarktfonds 
Het Colland Arbeidsmarktfonds financiert activiteiten op basis van de CAO Colland.  Glastuinbouwbedrijven vallen onder deze cao en betalen een heffing. De uitvoering van de volgende programma’s is mogelijk met de opbrengst van deze heffing:

Ook andere agrarische sectoren betalen een heffing om specifieke activiteiten te financieren. Zaadbedrijven vallen niet onder de CAO Colland.

BPL Pensioen 
Het BPL Pension is het pensioenfonds voor de gehele groene keten en aanverwante sectoren.

Stigas
Stigas biedt begeleiding voor veilig en gezond werken.

SAZAS 
SAZAS is pecialist in verzuimoplossingen in de agrarische en groene sectoren.

Colland Sectorraad 
De Stichting Colland Sectorraad (CSR) ondersteunt agrarische en groene cao-sectoren en agrarische- en groene bedrijfstakfondsen op de arbeidsmarkt. De CSR treedt coördinerend op in sector overstijgende thema’s en geeft advies zodat sociale partners gezamenlijk kunnen optrekken.

Actor
Actor is het bestuursbureau voor de agrarische sector.

[PLACEHOLDER_HIDE]
 

bezoek
adres

telefoon
fax

e-mail
website

BTW-nr
K.v.K.
 

Vossenburchkade 68
2805 PC Gouda

+31 (0) 182 68 86 68
+31 (0) 182 68 86 67

info@plantum.nl
www.plantum.nl

NL809984738B01
Rotterdam 24319599