Inschrijving cursus Novel Breeding Tools

03/11/2020 - Monique van Vegchel

Wilt u leren over de nieuwste moleculaire technieken in de veredeling? Wilt u weten welke kansen er liggen voor de veredelaar en de sector? Het veredelingsproces gaat sneller dan ooit en grote hoeveelheden samples kunnen tegelijkertijd, ‘high throughput’, worden verwerkt en de CRISPR/cas techniek biedt weer nieuwe mogelijkheden. In de opleiding Novel Breeding Tools krijgt u een overzicht van de nieuwste DNA-technieken en de mogelijkheden voor het gebruik in de groente- en sierteeltveredeling. Ook gaat u zelf met een van deze technieken aan de slag in het laboratorium. U leert welke eigenschappen van belang zijn bij de veredeling van een gewas. Uiteraard kunt u uw kennis toespitsen op het gewas van uw interesse.
Onder voorbehoud is de startdatum 21 januari 2021.

Voor meer informatie over de inhoud van de cursus, en voor inschrijvingen, kunt u hier terecht.

Voor vragen over de cursus kunt u contact opnemen met:

Nelleke Kreike
Lector Green Biotechnology, Hogeschool Inholland, Amsterdam.
Email: nelleke.kreike@inholland.nl
Tel: 06-21115471