Jaar uitstel voor nieuwe regels GLB

03/12/2019 - Daniël Ende

De Europese Commissie heeft eind oktober een voorstel gedaan om de ingangsdatum voor nieuwe regels voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) een jaar te verschuiven. Oorspronkelijk ging het nieuwe GLB in na 2020, dus op 1 januari 2021. De plannen voor een nieuw GLB zijn echter nog niet afgerond en de voorbereidingen daarvoor lopen vertraging op. Het voorstel is de nieuwe regels per 2022 in te laten gaan. Tot de nieuwe periode ingaat, blijven de huidige regels gelden.

Het voorstel dat nu gedaan wordt, is om financiële ruimte te bieden om de huidige periode te verlengen. Hoeveel budget in de nieuwe periode beschikbaar is, is nog onbekend. De beschikbare hoeveelheid geld hangt onder meer af van de uitkomsten van de Brexit.