Leren in de sector

Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende opleidingen, workshops en cursussen die een directe link hebben met de sector zaden en jonge planten. Door te klikken op de link komt u terecht op de websitepagina van de aanbieder.

Opleiding bedrijfsleider tuinbouw

Datum 28/10/2021
Locatie HAS Hogeschool

Moderne bedrijven zitten steeds complexer in elkaar. Bedrijven in de (glas)tuinbouw, boomteelt, vollegrondsgroenten, akkerbouw worden groter en steeds vaker trekt een ondernemer een bedrijfsleider aan. Van deze bedrijfsleiders wordt ook steeds een beroep gedaan op goed ontwikkelde managementvaardigheden. Je moet verstand hebben van personeelsmanagement, energiemanagement, marketing, risicomanagement en zeker ook van financieel management. De moderne bedrijfsleider maakt in overleg met de ondernemer een strategisch plan voor de toekomst van het bedrijf en past daar de dagelijkse bedrijfsvoering op aan. De bedrijfsleider voert structureel overleg met de directie en adviseert de directie. Hij moet op strategische punten goed kunnen sparren met de directie en de plannen van de directie kunnen implementeren in zijn bedrijf. Deze opleiding is ontwikkeld door HAS Hogeschool samen met de scholingsconsulenten en de werkgevers. De opleiding is een logisch vervolg op de opleiding aankomend bedrijfsleider van Lentiz | Cursus & consult. De opleiding wordt verzorgd op een locatie in het Westland.

Course Effective Analysis of Big Data in R

Datum 04/11/2021
Locatie Wageningen Academy

Health and life science nowadays produce large and complex data sets on a routine basis – small wonder that Big Data is a hot topic. Handling big data in R, one of the most popular modern data elaboration platforms, can sometimes be a challenge, even for experienced R users. Through hands-on computer labs and lectures you will get a thorough basis for achieving this task.

Cursus scouten van plagen

Datum 12/11/2021
Locatie HAS Hogeschool

Scouten bestaat uit signaleren en monitoren. Signaleren vertelt je vanaf welk moment de plaag aanwezig is en waar precies op het bedrijf. Monitoren is de volgende stap. Daarbij wordt het verloop van de plaag en de natuurlijke vijanden in de tijd gekwantificeerd. Deze onderwerpen komen allemaal aan bod in de cursus Scouten van plagen in bedekte teelt.

Vertical Farm management

Datum 16/11/2021
Locatie On location. More info in brochure.

Vertical farming (indoor farming without daylight) is a development that takes horticulture to another level. With Light Emitting Diodes (LED) it is possible to offer plants the perfect light conditions, while other climatic factors are also completely controlled. Since there are no further external factors influencing the climate, all decisions can and have to be made by the grower.

Telen met licht

Datum 19/11/2021
Locatie HAS Hogeschool

Licht is een zeer belangrijke factor in de plantaardige productie. Naast zonlicht is belichting met SON-T een veel voorkomend verschijnsel in de tuinbouw. De laatste jaren wordt veel gesproken over LED-belichting. Hoe kun je optimaal gebruik maken van het licht en moet je daarvoor al dan niet investeren in een bepaald type belichting? HAS Hogeschool en Delphy bieden een cursus aan waarin de teelt-technische en bedrijfseconomische aspecten aan bod komen. Tegelijk kun je jouw eigen situatie in kaart brengen en vervolgstappen nemen om te komen tot optimalisatie uitwerken. HAS Hogeschool en Delphy bundelen voor deze cursus hun krachten en putten uit ervaring in gesloten teeltsystemen en kassen.

WUR Online Course Cold Storage of Apples and Pears

Datum 27/12/2021
Locatie Online

Do you want to unveil all facets of storing freshly harvested top fruit in the best possible way? Improve your understanding of the physiological processes but also the technical background of cooling systems and controlled atmosphere (CA) storage? Do you want to distinguish between main and side issues to make the best decisions for long term storage of apples and pears? Then this online course is something for you.

It enables you to study the learning materials at your own pace and place. start anytime (self-paced)

Plant Breeding Essentials in one week

Datum 01/02/2022
Locatie HAS Hogeschool

Many employees in plant breeding companies need a concise overview about the background and set up of a breeding program. Breeding requires fundamental knowledge of plant genetics and supporting techniques to choose the correct strategies. HAS University and Breedwise collaborate in organizing a training course for professionals in the plant breeding industry from all over the world. It is meant for plant breeders and for researchers who collaborate with plant breeders. This one week course is a mix of theoretical sessions, practical applications and field visits.

Cursus Toegepaste statistiek

Datum 08/02/2022
Locatie Wageningen Academy

Wetenschappelijk onderzoek kan niet zonder statistiek. Een goede statistische achtergrond helpt bij het effectief opzetten van onderzoek en het beantwoorden van de relevante onderzoeksvragen. En door de beschikbaarheid van statistische software, zoals Genstat en R zijn onderzoekers in staat om zelfstandig complexe vraagstukken op te lossen. Het is daarbij essentieel dat in elke fase van het onderzoek de juiste keuzen worden gemaakt.