Leren in de sector

Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende opleidingen, workshops en cursussen die een directe link hebben met de sector zaden en jonge planten. Door te klikken op de link komt u terecht op de websitepagina van de aanbieder.

Symposium Advances in Plant and Food Metabolomics

Datum 12/12/2019
Locatie Wageningen

In recent years, exceptional progress has been made in the application of -omics based technologies in plant and food research. In the two previous symposia we tackled General Omics advances and then, Next Generation Sequencing. This time the topic is advances in metabolomics. Metabolomics is the technology focusing on the small molecules which are determinant in many important phenotypic aspects of plants and food – plant disease resistance, abiotic stress, food quality, shelf life, flavour and fragrance, health promotion, among others. Metabolomics is now in its 20th year and metabolomics-based approaches have become well established in the crop, food and seed industries as well as in the field of nutrition and medicine. This symposium on 12th December will focus on three main topics where metabolomics is making important inroads: i) crop breeding, ii) crop and food quality, and iii) environment and the circular economy. We have brought together a remarkable list of internationally-renowned expert speakers interspersed with local pitches to make this an unforgettable day!

Cursus Hydroponics

Datum 09/01/2020
Locatie Zwaagdijk

In de high-tech tuinbouw doen zich allerlei innovaties voor in de ontwikkeling van teeltsystemen. De afzetmarkt voor groenten en bloemen vraagt om teeltmethoden die meer duurzaam zijn.

Zowel de HAS als Proeftuin Zwaagdijk doen al jarenlang onderzoek naar gesloten teelten zonder daglicht en bijpassende hydroponic teeltmethoden, meer bekend als telen op water. Tientallen telers in Nederland telen inmiddels in LED-cellen en/of hydroponic teeltsystemen.

Breedwise Cursus Inleiding Zaadfysiologie

Datum 09/01/2020
Locatie Wageningen

Zaadverwerking en kwaliteitscontrole vereist kennis van de zaadfysiologie.
Diverse verwerkingstechnieken hebben invloed op de kwaliteit. Deze cursus biedt achtergrondkennis bij verwerkingstechnieken en controlemogelijkheden.
Ook medewerkers van de afdeling zaadproductie of plantenkwekers hebben profijt van deze cursus.

Cursus Novel Breeding Tools

Datum 23/01/2020
Locatie Amsterdam

Maak kennis met de nieuwste DNA-technieken in de groente- en sierteeltveredeling.