Leren in de sector

Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende opleidingen, workshops en cursussen die een directe link hebben met de sector zaden en jonge planten. Door te klikken op de link komt u terecht op de websitepagina van de aanbieder.

BioAssays and Beyond

Datum 27/01/2022
Locatie In-Holland te Amsterdam (Science Park, Matrix gebouw

Werkt u in de groente- en sierteelt veredeling of plantenteelt en wil u meer weten over het opzetten en uitvoeren van Biotoetsen als start voor de resistentieveredeling en identificatie van resistente planten, dan is de cursus BioAssys and Beyond iets voor u!

Leer in deze cursus BioAssays and Beyond meer over de levenscyclus en het ziekteproces van de ziekteverwekkers, de verdediging van de plant, de rol van de omgeving, hoe je een biotoets moet opzetten en de mogelijkheden van de resistentieveredeling.

Plant Breeding Essentials in one week

Datum 01/02/2022
Locatie HAS Hogeschool

Many employees in plant breeding companies need a concise overview about the background and set up of a breeding program. Breeding requires fundamental knowledge of plant genetics and supporting techniques to choose the correct strategies. HAS University and Breedwise collaborate in organizing a training course for professionals in the plant breeding industry from all over the world. It is meant for plant breeders and for researchers who collaborate with plant breeders. This one week course is a mix of theoretical sessions, practical applications and field visits.

Plant breeding essentials in one week

Datum 01/02/2022
Locatie HAS Hogeschool

Many employees in plant breeding companies need a concise overview about the background and set up of a breeding program. Breeding requires fundamental knowledge of plant genetics and supporting techniques to choose the correct strategies. HAS University and Breedwise collaborate in organizing a training course for professionals in the plant breeding industry from all over the world. It is meant for plant breeders and for researchers who collaborate with plant breeders. This one week course is a mix of theoretical sessions, practical applications and field visits.

Cursus Toegepaste statistiek

Datum 08/02/2022
Locatie Wageningen Academy

Wetenschappelijk onderzoek kan niet zonder statistiek. Een goede statistische achtergrond helpt bij het effectief opzetten van onderzoek en het beantwoorden van de relevante onderzoeksvragen. En door de beschikbaarheid van statistische software, zoals Genstat en R zijn onderzoekers in staat om zelfstandig complexe vraagstukken op te lossen. Het is daarbij essentieel dat in elke fase van het onderzoek de juiste keuzen worden gemaakt.

CURSUS HYDROPONICS

Datum 10/02/2022
Locatie HAS Hogeschool

Er wordt flink geïnnoveerd met teeltsystemen in de high-tech tuinbouw. Ook de afzetmarkt voor groenten en bloemen vraagt om duurzamere teeltmethoden. HAS Hogeschool en Vertify ontwikkelden de cursus Hydroponics op basis van inzichten uit jarenlange onderzoekservaring in gesloten teelt op water.

Opleiding plantenfysiologie

Datum 10/02/2022
Locatie HAS Hogeschool

De trend is meer met minder. Er wordt steeds meer van onze gewassen gevraagd: meer opbrengst, hogere kwaliteit, tegen lagere input. Voor een optimale teeltaansturing is kennis nodig over het functioneren van een plant. Dat leer je in de opleiding Plantenfysiologie. Ook leer je hoe planten reageren op veranderingen van omgevingsfactoren zoals licht, water en bodem.

Online Course Principles of Sensory Science

Datum 01/03/2022
Locatie Online

Are you looking for an introduction in the world of sensory science with a focus on eating behaviour? Would you like to broaden and deepen your theoretical knowledge and gain the latest insights from present real world research? And are you looking for an integrated approach where food technology, consumer and nutrition science interact? Then this university-level online course is something for you!

Cursus scouten van plagen in bedekte teelt

Datum 10/03/2022
Locatie HAS Hogeschool

Scouten bestaat uit signaleren en monitoren. Signaleren vertelt je vanaf welk moment de plaag aanwezig is en waar precies op het bedrijf. Monitoren is de volgende stap. Daarbij wordt het verloop van de plaag en de natuurlijke vijanden in de tijd gekwantificeerd. Deze onderwerpen komen allemaal aan bod in de cursus Scouten van plagen in bedekte teelt.