Let op het pre-exportcertificaat

21/01/2021 - Daniël Ende

Veel zendingen voor het Verenigd Koninkrijk bevatten producten uit andere lidstaten. Een aantal van de exportgaranties over producten kunnen alleen afgegeven worden door het land van productie (bijvoorbeeld uitgevoerde veldinspecties). In de Plant Health Regulation is geregeld dat het producerende land de partij voorziet van een pre-exportcertificaat. Via dat certificaat geeft de betreffende National Plant Protection Organisation (NPPO) dergelijke garanties af. In Nederland wordt dat ook gedaan door de keuringsdiensten voor producten uit teelten die hier hebben plaatsgevonden, zie bijvoorbeeld de pagina van Naktuinbouw hier.

Nederland heeft het pre-exportcertificaat nodig als onderbouwing voor de exportgaranties op het Fytosanitair Certificaat. Het blijkt dat bedrijven zich vaak niet bewust zijn van deze verplichting.

Op de website van de NVWA kunt u meer lezen over de noodzaak van het pre-exportcertificaat (zie hier). Er is alleen een pre-exportcertificaat nodig als in de landeneisen van het VK voor dat product een eis opgegeven wordt. De landeneisen van het VK vindt u (hier).