Nieuwsberichten

Thema's

Categorieën

Tags

Onderhandelingsresultaat Cao Tuinzaadbedrijven

23072021
Plantum en de vakorganisaties hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Tuinzaadbedrijven. De vakorganisaties leggen dit nu voor aan hun leden.

Lees verder

Veredeling, uitgangsmateriaal en gewasbescherming in [...]

22072021
In het Nefyto bulletin van juli 2021 vertellen Niels Louwaars en Gea Bouwman wat veredeling en uitgangsmateriaal bijdragen aan weerbare teelten.

Lees verder

Webinar Seniorenregeling Glastuinbouw

20072021
Afgelopen juni vond een online voorlichtingsbijeenkomst plaats over de seniorenregeling Glastuinbouw. U kunt dit webinar terugkijken.

Lees verder

‘Groen op zaad’ in Nieuwe Oogst

13072021
In de Nieuwe Oogst van 3 juli 2021 is een artikel verschenen over het PPS-project ‘Groen op zaad’.

Lees verder

Vacature beleidsmedewerker Intellectueel Eigendom

08072021
Werken in een Topsector van de Nederlandse economie. Werken voor een innovatieve en internationaal opererende bedrijfstak. Werken met bedrijven aan duurzaamheid, productkwaliteit en voedselzekerheid.

Lees verder

EU-kwekersrechten lopen pas af per einde kalenderjaar

08072021
Kwekersrechten die lopende een bepaald jaar aflopen verliezen pas aan het einde van dat kalenderjaar hun kwekersrechtbescherming. Het CPVO gaat dit verwerken in de datasystemen.

Lees verder

EU marktregels uitgangsmateriaal op de schop

06072021
De Europese Commissie werkt aan aanpassingsvoorstellen voor regels voor toelating op EU-markt voor uitgangsmaterialen. Plantum pleit voor diversiteit

Lees verder

Ctgb-nieuws juni 2021

06072021
Naast de uitbreiding voor Cantack kreeg Naturalis-L aardbei en kleinfruit erbij op het etiket en werd Pitcher uitgebreid met diverse sierteelten, onbedekte bloemenzaadteelt en bedekte veredeling en zaadteelt.

Lees verder

EU-kwekersrechten lopen pas af per einde kalenderjaar

06072021
Kwekersrechten die lopende een bepaald jaar aflopen verliezen pas aan het einde van dat kalenderjaar hun kwekersrechtbescherming. Het CPVO gaat dit verwerken in de datasystemen.

Lees verder

Etiketuitbreiding Cantack voor bedekte aardbeivermeer [...]

29062021
Het Ctgb heeft besloten het gebruiksgebied van het middel Cantack, op basis van de werkzame stof acequinocyl, ter beheersing van spintmijten uit te breiden.

Lees verder