Plantenkwekers prei luiden noodklok

22/10/2020 - Claudia den Braver

Onkruidbestrijding prei opkweek

Het water staat prei plantentelers aan de lippen komend seizoen.

Na het verbod op gebruik van Chloor IPC (oktober 2020) en Bromotril (september 2021) eindigt ook de toelating van Lentagran voor gezaaide prei in september 2021. Voor de opkweek van preiplanten kan dit de genadeslag zijn. Preiplantenteelt is een dure teelt, waar alleen al voor ruim €60.000 - per hectare aan zaad de grond in gaat. Daarbij stelt deze teelt hoge eisen aan de grond. Stevig investeren in de grond en vervolgens meerdere jaren op dat zelfde perceel preiplanten telen, is daarom noodzakelijk.

Door het verdwijnen van Lentagran is er geen enkele contactherbicide meer beschikbaar voor de preiplantenteelt. Daardoor worden telers puur afhankelijk van bodemherbiciden.  Dit maakt de opkweek riskant, omdat prei ondiep en traag wortelt waardoor na een flinke regenbui, gevaar voor inspoeling ontstaat.

Mechanische onkruidbestrijding is in preiplantenteelt zo goed als onmogelijk omdat prei na zaai traag groeit, waardoor veel onkruid al snel te groot is voordat er geschoffeld kan worden. Daarnaast staan de rijtjes te dicht op elkaar én wortelen preiplanten ondiep, dus de kans op beschadiging van de wortels is groot.

Onkruidbestrijding prei onderdeel van BO programma groene gewasbescherming

In de koepelklankbordgroep bijeenkomst van het BO programma groene gewasbescherming heeft LNV het probleem onkruidbestrijding prei opkweek erkend. Aan de bestaande casussen (appel, lelie, aardbei en akkerbouw) worden de volgende toegevoegd: tomaat, potplanten en prei en een eerste verkenning voor graszaad. De keuzes hiervoor zijn door LNV gemaakt maar mede ingegeven door discussies in het licht van het uitvoeringsprogramma 2030.