Tarieven onderzoeksbijdrage akkerbouw ongewijzigd

02/12/2019 - Gea Bouwman

Vanaf begin december ontvangen akkerbouwers de factuur voor hun bijdrage over 2019 aan het collectieve akkerbouwonderzoek. Vergeleken met het afgelopen jaar zijn de tarieven ongewijzigd. Met de verplichte financiële bijdrage betalen akkerbouwers het programma Onderzoek en Innovatie van Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw. In een brochure wordt het onderzoeksprogramma toelicht.