Vacature Programmadirecteur SeedNL

30/11/2021

We zoeken een ervaren programmadirecteur voor SeedNL, met een netwerk in zowel de publieke zaaizaad sector als in het bedrijfsleven en met een hart voor publiek-private samenwerking.

Organisatie van het SeedNL samenwerkingsverband

SeedNL is een publiek-privaat samenwerkingsverband dat beoogt de beschikbaarheid, toegang en het gebruik van kwalitatief hoogstaand zaaigoed te verhogen voor boeren waarbij de inzet gericht is op de hoorn van Afrika, Sahel en Mena, en waar mogelijk opkomende markten.

Het ‘Convenant Samenwerkingsafspraken SeedNL’ gepubliceerd in de Staatscourant op 10-3-2020, schetst de ambities van SeedNL en geeft aan dat de ministeries van Buitenlandse Zaken (BZ) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Plantum gezamenlijk willen werken aan de volgende activiteiten:

 • het met stakeholders verkennen van de mogelijkheden en ontwikkelingen voor Nederlandse inzet in de ontwikkeling van de Zaaizaadsector in gekozen landen;
 • het bevorderen, bundelen en delen van kennis en ervaring van Nederlandse bedrijven, NGO’s en kennisinstellingen in de Zaaizaadsector (Dutch Diamond aanpak);
 • het opstellen van een gemeenschappelijke agenda om de doelen van SeedNL en de zichtbaarheid en impact van publieke bijdragen en private investeringen in de zaaizaadsector te verhogen;
 • het opvolging geven aan de door Nederland ingediende coalitie voor het bevorderen van dialoog ten behoeve van ‘inclusive seed systems’ tijdens de UN Food System Summit;
 • het bevorderen van de verduurzaming van landbouwproductiviteit en voedselzekerheid door klimaat-slimme landbouw;
 • het vormen en onderhouden van een netwerk van en voor alle relevante stakeholders;
 • het bundelen van de krachten van nieuwe en innovatieve partnerschappen zodat hun initiatieven en bijdragen (kosten)efficiënter en effectiever worden met een grotere impact.

De SeedNL partners dragen zorg voor de afstemming en coördinatie van ieders inzet van bestaande beleids­instrumenten en investeringen om de impact van de initiatieven van bestaande en nieuwe samen­werkings­verbanden te vergroten.

Om de activiteiten van SeedNL uit te voeren is er een secretariaat ingesteld. Hiervoor zijn we op zoek naar een Programma Directeur. Het secretariaat wordt bemenst door een programmadirecteur en momenteel twee deeltijds medior medewerkers, die aangestuurd worden door de programmadirecteur.
De uitvoering van de SeedNL agenda is de  verantwoordelijkheid van het SeedNL secretariaat en is gehuisvest bij het Netherlands Food Partnership (NFP). Het NFP heeft een ondersteunende functie en werkt vraag gestuurd aan kwaliteitsverbetering van het coalitie-proces. SeedNL wordt inhoudelijk en strategisch aangestuurd door een Board of Directors bestaande uit een vertegenwoordiger van LNV, BZ en Plantum op basis van een overeengekomen jaarplan. Recent is ook de aardappel sector nauwer betrokken bij SeedNL via o.a. NAO.

Taken en verantwoordelijkheden

De hoofdtaken van de programmadirecteur SeedNL zijn:

 • Jaarplancyclus: jaarplan incl budget voorbereiden ter goedkeuring van de Board of Directors;
 • Uitvoering van de SeedNL Agenda en de daarop afgestemde jaarplannen;
 • Bundelen van de krachten van nieuwe en innovatieve partnerschappen zodat hun initiatieven en bijdragen (kosten)efficiënter en effectiever worden met een grotere impact;
 • Opbouwen en onderhouden van goede relaties met het ministerie van Buitenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inclusief het betrokken buitenlandse postennetwerk, met Plantum en haar leden, met NAO en haar leden, met NFP en andere relevante stakeholders;
 • Promoten van nieuwe projectideeën en samenwerkingsverbanden onder SeedNL;
 • Vormgeven aan en uitwerken van de Nederlandse inzending over zaaizaad tijdens de UN Food system Summit;
 • Organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst SeedNL op basis van activiteiten binnen en buiten SeedNL;
 • Voorbereiden van vergaderingen van de Board of Directors van SeedNL en van bijeenkomsten van de klankbordgroep;
 • Zichtbaarheid geven

Profiel

We zoeken een inspirerende aanjager die de ambitieuze agenda van SeedNL gaat realiseren en nieuwe en innovatieve partnerships van publieke en private partners in de zaaizaadsector tot stand brengt.
Naar buiten toe ben je het eerste aanspreekpunt van SeedNL. Je positioneert SeedNL, ontwikkelt goede communicatielijnen en innovatieve oplossingen voor samenwerking van verschillende partijen binnen de zaaizaadsector en duurzame landbouw. Je geeft inhoudelijk leiding aan de netwerkorganisatie, voert de werkzaamheden uit op het snijvlak van kennis, onderzoek en praktijk en neemt deel aan relevante overlegstructuren. Je adviseert in beleidsmaatregelen en stemt deze op elkaar af. Daarnaast ontwikkel je bestuurlijke en politieke netwerken, samenwerkingscoalities en vervul je een voortrekkersrol bij het initiëren van (nieuwe) initiatieven op gebied van zaaizaadsector ontwikkeling in prioritaire landen.

De Programma Directeur beschikt over de volgende ervaringen en vaardigheden:

Sectorervaring

 • Ervaring met het integrale visievorming rond maatschappelijke vraagstukken, specifiek met betrekking tot de zaaizaad sector;
 • Breed netwerk in de publieke en private zaadsector en beschikt ook over goede contacten met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Plantum;
 • Gedegen begrip van het internationale samenwerkingsbeleid, de zaaizaadsector en het bedrijfsleven;
 • Aantoonbare ervaring binnen één of meer verschillende soorten organisaties van de ‘Dutch Diamond’ relevant voor de zaaizaad en/of agrifood sector;

Vaardigheden

 • Inspirerend leider en brengt ‘leven lang ontwikkelen’ in de praktijk;
 • Aantoonbare ervaring met het opbouwen, onderhouden en benutten van relevante netwerken op internationaal niveau;
 • Managementervaring in een kleine onderneming of andere instelling;
 • Vooruitziende strategische blik, en het bredere mondiale plaatje kan zien;
 • Functioneert moeiteloos in een veranderende en complexe, multidisciplinaire omgeving, waarin de programmadirecteur gesprekpartner is voor alle betrokken partijen op verschillende niveaus;
 • Academisch werk- en denkniveau met bij voorkeur een opleiding op het vlak van internationale economie, landbouw, bedrijfskunde of sociale geografie;
 • Goede communicatieve vaardigheden en goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;

Wat wij bieden

Een functie per 1 januari voor 36 uur per week. Een jaarcontract waarna op basis van goede prestatie een verlenging o.b.v. dan gecommitteerde financiering door partner en subsidies.

Salarisindicatie: schaal 13 - CAO Sociaal Werk - 4.056 - 6.466 bruto per maand

Ben je geïnteresseerd om je op deze wijze in te zetten voor het succes van SeedNL?

Stuur dan voor 10 december 2021 uw motivatiebrief en curriculum vitae naar:
Myrtille Danse, Managing Director van Netherlands Food Partnership via mdanse@nlfoodpartnership.com.

Sollicitaties die na deze datum binnenkomen nemen wij niet in behandeling.
Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Anke van den Hurk, a.vandenhurk@plantum.nl.