Zaadbehandeling Beret Gold op vlas ook in 2021 vrijgesteld

05/01/2021 - Gea Bouwman

De door Plantum aangevraagde vrijstelling voor het zaadbehandelingsmiddel Beret Gold 025 FS (werkzame stof: fludioxonil) voor bestrijding van kiem- en bodemschimmels in vlas is voor 2021 wederom toegekend. In samenwerking met toelatinghouder Syngenta wordt gewerkt aan een reguliere oplossing, maar dit is lastig te realiseren voor deze in Nederland zeer kleine toepassing.

De vrijstelling is 31 december 2020 gepubliceerd en is vanaf 1 januari 2021 van kracht, tot 30 april 2021. Voor meer informatie zie de publicatie in de Staatscourant.