Zaadbehandelingsmiddel Insure Duo toegelaten

05/06/2020 - Gea Bouwman

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in haar mei-vergadering vijf nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten, waaronder het langverwachte Insure Duo. Van vijf middelen is de toelating uitgebreid. De belangrijkste besluiten voor onze sector staan hieronder weergegeven, het gehele nieuwsbericht is te vinden op de Ctgb-website.

Insure Duo
Het Ctgb heeft Insure Duo (werkzame stoffen boscalid en pyraclostrobin) van BASF toegelaten voor de zaadbehandeling van zaaiuien, zaaisjalotten en wortelen. Insure Duo kan gezien worden als ‘opvolger’ van Rovral (iprodion) en biedt bescherming tegen een groot aantal schimmelziekten. BASF bereidt de introductie van Insure Duo momenteel voor. Toelating voor andere wortel- en knolgewassen of andere (kleine) gewassen kon vooralsnog niet gerealiseerd worden.

Uitbreidingen Winner en BotaniGard
Het insecticide Winner (formetanaat) wordt uitbreid in de volgende teelten als kleine toepassing (alles uitsluitend bedekte teelt): kleinfruit, curcubitaceae met eetbare schil, aubergine, asperges. In het Ctgb-persbericht staat ook ‘veredeling en zaadteelt’ als uitbreiding genoemd, maar daar was het al in toegelaten. Net als in de bedekte teelt van bloemisterij- en boomkwekerijgewassen en vaste planten.

BotaniGard WP (Beauveria bassiana stam GHA) krijgt een uitbreiding als kleine toepassing in bedekte bloemisterijgewassen en bedekte rozen tegen trips; het was in deze gewassen al toegelaten tegen wittevlieg. Ook hier vermeldt het Ctgb een uitbreiding van de toelating voor bedekte veredeling en zaadteelt (tegen wittevlieg), maar ook deze toelating was er al.

Toelatingen in tomaat
Het feromoonproduct TUTATEC  is toegelaten ter bestrijding van de tomatenmineeermot Tuta absoluta in de bedekte teelt van tomaat en aubergine. De toelating van VINTEC (Trichoderma atroviride strain SC1) is uitgebreide met bedekt teelt van tomaat. Dit biologische fungicide was al toegelaten op druif.