Uitgelicht thema

Sociale Zaken

Plantum speelt een belangrijke rol bij het tot stand komen van de arbeidsvoorwaarden in de sector zaden en jonge planten. Uitganspunten hierbij zijn medewerkers op een gezonde, vitale en veilige manier te laten werken tegen een marktconforme beloning.

Laatste Nieuws

Minor Uses Coordination Facility weer op stoom

08062021
In de 14de nieuwsbrief van de MUCF wordt gerapporteerd over ontwikkelingen bij de MUCF en uit de voorjaarsvergaderingen v [...]

Lees verder

Voorlichting seniorenregeling glastuinbouw

03062021
Op 22 juni a.s. vindt een bijeenkomst over de seniorenregeling glastuinbouw plaats, zowel voor werkgevers als werknemers.

Lees verder

Werkgeversjournaal voor agrarische werkgevers

03062021
De Werkgeverslijn land- en tuinbouw start met maandelijkse videojournaals voor werkgevers.

Lees verder