Uitgelicht thema

Gewasbescherming en milieu

Plantum zet zich in voor duurzame gewasbescherming met robuuste planten en weerbare teeltsystemen.

Laatste Nieuws

Minor Uses Coordination Facility weer op stoom

08062021
In de 14de nieuwsbrief van de MUCF wordt gerapporteerd over ontwikkelingen bij de MUCF en uit de voorjaarsvergaderingen v [...]

Lees verder

Voorlichting seniorenregeling glastuinbouw

03062021
Op 22 juni a.s. vindt een bijeenkomst over de seniorenregeling glastuinbouw plaats, zowel voor werkgevers als werknemers.

Lees verder

Werkgeversjournaal voor agrarische werkgevers

03062021
De Werkgeverslijn land- en tuinbouw start met maandelijkse videojournaals voor werkgevers.

Lees verder