Uitgelicht thema

Onderzoek

Het steeds verder verbeteren van rassen kan alleen met gedegen kennis van de plant en zijn omgeving. Daarom is plantenonderzoek heel belangrijk. Plantum zet zich in voor verdere uitbouw van dit onderzoek, zowel bij kennisinstellingen als bedrijven.

Laatste Nieuws

Uitnodiging | Eerste Editie |´Het BIOlogisch Netwerke [...]

27052022
Het ministerie van LNV ambieert een Nederlandse groei van biologische productie en consumptie.

Lees verder

Ctgb-nieuws april 2022

12052022
Twee insecticiden, één herbicide, één fungicide en één groeiregulator krijgen uitbreiding van de toelating met diverse gewassen.

Lees verder

Inzet voor diversiteit in sierteelt EU

03052022
Op verzoek van de Europese Commissie heeft Plantum een schatting gemaakt van de impact van duurzaamheidcriteria in rassen [...]

Lees verder